След месеци на преговори в федералното правителство в Берлин представи за първи път Стратегия за национална сигурност на Германия. Сутринта кабинетът прие документа от повече от 40 страници. След това канцлерът Олаф Шолц и четирима от неговите министри представиха резултата. Още по време на коалиционните си преговори ГСДП, Зелените и СвДП (т.нар. "Светофарна коалиция") се договориха за първи път да разработят цялостна стратегия за сигурност.

Основната идея на стратегията е за първи път да се разгледат всички вътрешни и външни заплахи за сигурността на Германия. Досега отделните министерства и ведомства са работили поотделно по подобни проблеми. Освен военните заплахи това включва и кибератаки или възможни атаки срещу критичната инфраструктура, както и промените в климата.

Какво се казва в Стратегията за национална сигурност?

Стратегията за национална сигурност се опитва да изясни много фундаментални въпроси. Те включват например какво всъщност се счита за интереси на Германия в областта на сигурността и кой трябва да участва в решаването на тези проблеми.

"Първостепенната задача на нашата политика за сигурност е да гарантираме, че ще можем да продължим да живеем в мир и свобода в нашата страна", цитира текста на Стратегията ZDF.

Стратегията за национална сигурност определя редица тематични области като основни предизвикателства за сигурността на Германия:

  • Национална отбрана и отбрана на провинциите
  • Гражданска отбрана и гражданска защита
  • Управление на международни кризи и политика на развитие
  • Защита от чуждо влияние и шпионаж
  • Защита на технологиите и критичната инфраструктура
  • Кибернетична и космическа сигурност
  • Сигурност на суровините и енергията
  • Справяне с климатичната криза и пандемиите
  • Продоволствена сигурност

Какви мерки предвижда Стратегията за национална сигурност?

Стратегията за национална сигурност е основополагащ текст; следователно мерките, посочени в нея, са предимно декларации за намерения, които изискват допълнителна работа. Допълнителни средства за изпълнението на тези проекти не са предвидени пряко. Целта на федералното правителство е да укрепи сигурността по три основни измерения: "отбранителна способност", "устойчивост" и "неизтощимост".

"Отбранителна способност": Тук документът споменава преди всичко постигането на двупроцентовата цел, т.е. спазването на обещанието към НАТО за изразходване на поне два процента от брутния вътрешен продукт за отбрана. Досега Германия не е постигнала тази цел. Трябва да се разширят военните способности в киберпространството и космоса. Европейската оръжейна индустрия трябва да бъде укрепена, а общата политика за износ на оръжия - развита.

"Устойчивост": Тук акцентът е върху по-добрата защита на критичната инфраструктура. Тя варира от болници, през електроснабдяване и водоснабдяване до автомобилен и железопътен транспорт. Тези области трябва да бъдат по-добре защитени срещу бедствия и кибератаки. Предвижда се разширяване на Федералната служба за информационна сигурност (BSI) и разработване на "национални резерви" за храни, енергия и лекарства. За справяне с миграцията се споменават противоречивите партньорства на ЕС в областта на миграцията и споразуменията за репатриране.

"Неизтощимост": Тази област е оскъдна в сравнение с останалите. Споменават се Законът за адаптиране към климата и преразглеждане на националната стратегия за биологичното разнообразие и свързаните с нея международни споразумения. Стратегията се ангажира със застъпничеството на Германия за "задължителни разпоредби на международното право при справяне с пандемиите".

Едно нещо обаче напълно липсва в стратегията, коментират немските медии: структурна реформа на процесите на вземане на решения. "Светофарната" коалиция не можа да постигне съгласие за създаването на дълго обсъждания Съвет за национална сигурност, който да координира действията на правителството.

Спорният момент е трябва ли да се формира Съвет за национална сигурност като контролен център в правителството? Министерството на външните работи се опасяваше, че ще загуби влияние, ако канцлерството поеме водеща роля в съвета - въпрос на власт. В крайна сметка беше решено всичко да остане както е сега.

Политикът от СвДП Мари-Агнес Щрак-Цимерман определи Стратегията за национална сигурност като "добра новина" по ZDF. Въпреки това, според нея, "бебето се е позабавило с раждането си". Председателката на Комисията по отбрана в Бундестага отправи критики, че исканият от СвДП Съвет за национална сигурност няма да съществува. СвДП обаче няма да отстъпи по този въпрос, подчерта Щрак-Цимерман.

Провинциите се чувстват изненадани

Фактът, че провинциите - противно на първоначалните очаквания - не бяха включени в консултациите, предизвиква критики от тяхна страна. "Ако федералното правителство имаше сериозен интерес от разработването на перспективна стратегия за сигурност, то трябваше да включи провинциите по подходящ начин чрез експертните работни групи на Конференцията на вътрешните министри", казва вътрешният министър на Хесен Петер Бойт (ХДС), говорител на ръководените от Съюза вътрешни министерства.

Въпреки многократните искания, отправени чрез Конференцията на министрите на вътрешните работи, това не е било направено.

Приемането на Стратегията за национална сигурност на Германия не е краят на процеса. До края на тази година трябва да бъде изготвена отделна стратегия за политиката спрямо Китай. Що се отнася до Русия и Украйна, от една страна, вече е казано много, а от друга, ситуацията е толкова динамична, че едва ли е възможно да се погледне далеч в бъдещето.