Собственици на стотици декари земеделска земя в Пазарджишко са сезирали полицията и прокуратурата, че имотите им са откраднати. Те установяват, че вече не разполагат със земите си, когато се опитали да ги продадат. Вече има и съдебни решения в полза на хората.

БНТ разполага с нотариални актове, с които част от тези имоти са придобити от дружество, което строи фотоволтаичен парк. От фирмата заявиха, че винаги са спазвали закона. Сигналът е стигнал и до главния прокурор.

Момчил Момчилов повече от 20 години се занимава с покупко-продажба на земи. Подготвя се за поредната такава сделка през пролетта на 2022 година.

Дружеството, на което е пълномощник, иска да купи 7 имота от местен жител - всички в землището на пазарджишкото село Сбор. Когато отиват при нотариус Момчилов разбира, че два от тези имоти вече са чужда собственост.

"Част от имотите - два в случая, са придобити 4 дни преди нашата сделка. Едното беше 15 декара, другото 18 декара. И извършихме сделка само за част от имотите, за останалите не можахме", заяви Момчил Момчилов.

Неприятните изненади продължават - няколко месеца след тази сделка става ясно, че един от петте купени имота междувременно се е сдобил с нов собственик.

И в този, и в предишния случай това е "Риал Стейтс". Справка в Имотния регистър показва, че дружеството има издадени констативни нотариални актове за имотите. Адвокатът на ощетените обяснява как в един момент собственикът се оказва без земята си.

"Схемата е проста. Става дума за член 79 от Закона за собствеността, според който недобросъвестен владелец може да придобие недвижим имот с 10 години с несмущавано и непрекъсвано владение. В случая дружеството е използвало именно тази разпоредба, като имотите са придобивани с констативни нотариални актове, издадени по обстоятелствена проверка. Тази проверка включва дали не са общинска собственост, дали не са държавна собственост и след това със свидетели се доказва пред нотариус, че те са изпълнили разпоредбите на закона", заяви адвокат Борислав Найденов.

За т. нар. обстоятелствена проверка при нотариус трябва да се явят най-малко трима свидетели.

"Прави впечатление, че тези свидетели в повечето случаи са служители, бивши и настоящи на дружеството", коментира Борислав Найденов.

Вече има и съдебни решения, които отменят нотариалните актове на фирмата. Две от тях са за клиенти на адвокат Валерий Пейчев. Фирмата не е обжалвала и те са влезли в сила.

"Решението е в полза на моите клиенти. Съдът уважи исковата молба, съответно има осъдителен иск спрямо фирмата", заяви Валерий Пейчев, адвокат.

От дружеството в писмен отговор посочват, че от самото начало на регистрирането си упражняват своята дейност без да нарушават установения законов ред, както и че законът позволява придобивната давност.

"По силата на придобивната давност собствеността преминава върху владелеца без да му е прехвърляна чрез сделка. Удостоверяването на собствеността се извършва по правилата на Гражданско-процесуалния кодекс. Компетентната институция за разрешаване на спора е съдът и не смятаме за редно подобни частни гражданскоправни въпроси да бъдат коментирани и подлагани на обществен дебат преди окончателния съдебен акт", заявиха в писмена позиция от дружеството "Риал Стейтс".

Потърсихме и нотариуса, чието име стои под нотариалните актове. В писмен отговор тя посочи, че въз основа на доказателства нотариусът се произнася с мотивирано постановление, както и че е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата.

"Производството по издаване на констативен нотариален акт е регламентирано в чл. 587 от ГПК. Протоколът за разпит на свидетелите е част от делото и се разглежда в съвкупност с останалите документи, приложени в производството. Съгласно чл. 26 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност нотариусът е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване".

Потърпевши вече са се свързали и с новия кмет на Пазарджик.

"Съответната фирма се е разпоредила с имоти, които са техни наследствени, тяхна собственост, респективно те са завели дела, доколкото ми е известно всички заведени дела се печелят, правото на собственост се възстановява. Вече съм предупредил общинската администрация да се отнася с особено внимание към всякакви казуси, които възникват с имоти в землищата на село Сбор и село Априлци", каза още кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Юристи съветват всички, които имат земеделски земи в района на Сбор и Априлци, да проверят собствеността си.