На 28 февруари екипът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за борба с отровите в дивата природа регистрира пореден инцидент с намерени мъртви животни и редки видове птици в Западна Странджа, съобщиха оттам. Мъртви са открити царски орел, млад морски орел, три мишелова и девет чакала. Най-вероятната причина за смъртта е незаконно използване на отрова срещу вълци и чакали.

Загиналият царски орел е мъжката птица от гнездящата в района двойка, в която през последните години са наблюдавани чести замени на птиците - сигурен сигнал за висока смъртност. Женската е наблюдавана близо до мястото на инцидента и за момента изглежда добре. Преди броени дни екипът на БДЗП с обучено куче за борба с отровите в дивата природа стартира редовни патрули в ключови местообитания на царски орли в Сакар и Западна Странджа.

Обученото куче Барс и неговият водач Николай Терзиев са успели да открият и вероятната отровна примамка. Предстоят изследвания в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, за да се установи причината за смъртта на намерените животни.

Незаконното поставяне на отровни примамки в дивата природа е една от основните заплахи за дивия свят. БДЗП активно подпомага изграждането на институционален капацитет за борба и превенция на посегателствата над защитени видове.

Снимка: БДЗП

През лятото на 2021 г. бе утвърден Националният план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 - 2030), разработен от БДЗП. Планът има утвърден протокол за действие при разследване на случаи на отравяне и е сведен до знанието на органите на МВР за приложение. Използването на отровни примамки в природата е забранено по силата на международното, европейското и националното законодателство.

Снимка: БДЗП

Dir.bg припомня, че през март 2022г. четири черни лешояди бяха отровени край с.Тича, община Котел. Сред тях бе и любимецът им Мичев - Боев - първото отгледано в дивата природа малко, след като десетилетия преди това видът се числеше като изчезнал в Червената книга.

Три от лешоядите бяха дарени от правителството на Екстремадура, Кралство Испания, с идеята за възстановяване на българската популация. М5 - с име Враца, пристига от Испания през 2019 г. и е освободен в природен парк "Врачански Балкан" през 2020 г. Х1 - Българ, пристига от Испания през 2020 г., освободен е в природен парк "Сините камъни" през 2021 г., а L1 - Бай Иван, пристига от Испания през 2020 г. и е освободен в ПП "Сините камъни" през 2021 г. А четвъртият е BE1 или Мичев - Боев, излюпен на 19 май 2021 г. на територията на Котленската планина и наричан от природозащитниците "нашето дете", чакано 30 години.

Отровите за един миг погубват безценни животни и труда на толкова много хора в България и чужбина, отдали се на идеята за възстановяването на вида, предупреждават от "Зелени Балкани". Оттам припомнят, че черният лешояд е консервационно значим вид, поставен е под защита със Закона за биологичното разнообразие от 2002 г.

Снимка: БДЗП