България продължава да прогресира в ежегодната класация на Института за икономика и мир според глобалния индекс за мир /GPI/. Въпросният индекс измерва сигурността, мира и спокойствието във всяка една страна, като включва в проучването си фактори като вътрешен ред и сигурност, напрежение със съседите, милитаризация, съществуване на вътрешни конфликти, участие в международни конфликти, влияние на тероризма, политическа стабилност и възприятие на престъпността. Това написа във фейсбук арабистът Владимир Чуков.

През 2018 г. нашата страна е на 26-то място от общо 163 страни. Респективно миналата година беше на 28-мо място, през 2016- та - на 29-то, а през 2008 г. - на 48-мо. Така тя намира място в категорията "сигурни страни". Все още я делят 13 места, за да достигне най-високата категория, а именно "много сигурни". 163-те държави са разделени на пет категории, а именно- "много сигурни", "сигурни", "средно сигурни", "несигурни" и "много несигурни".

От 2008 г. до сега класацията се води от Исландия, а зад нея са Нова Зеландия, Австрия, Португалия, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

На последно място са Сирия, Афганистан, Южен Судан, Ирак, Сомалия, Йемен и Либия.

Най-сигурният регион е Европа, следват Северна Америка и Азиатско-тихоокеанският, а най-несигурният - Близкият Изток. От нашите съседи единствено Румъния ни изпреварва. Тя е на 24-то место. Другите съседни държави заемат по-задни места, а именно - Сърбия- 54-то, Гърция - 79-то, Македония - 87-мо и Турция - 149-то.