Първо в КЗК жалба срещу крайното класиране подали от консорциум "Садината - МБТ", който включва "Хохтийф канстръкшън" АГ и "Хелектор - акционерно дружество за енергийни и екологични проучвания", съобщи БТА. Консорциумът беше класиран на втора позиция при обявяването на изпълнител на обществената поръчка.

Жалба е подадена и от испанско-българския консорциум "Сиес- Балканстрой Садината", откъдето искат да бъде обявена за нижощна заповедта на кмета на София за класиране на кандидатите, освен това като временна мярка да бъде спряна процедурата по подписването на договора с класирания кандидат на първа позиция. Обединението “Хут-Станилов“ бе избрано от комисията по оценяване на оферите за строителството на завода.

Третата жалба срещу заповедта на кмета е на консорциума "Данеко/Валмекс - Садината - МБТ" ДЗЗД, който също е поискал като временна мярка да се спре процедурата по подписването на договор.

Двама от жалбоподателите - "Данеко/Валмекс - Садината - МБТ" и "Сиес- Балканстрой Садината", не бяха допуснати до отваряне на ценовите им оферти заради пропуски в документите.

Зам.-кметът Мария Бояджийска, която е и председател на комисията обществена поръчка за завода, обясни, че всички участници имат право да обжалват и общината ще е бърза в даването на становища до КЗК, за да даде възможност и произнасянето й да стане в срок. На въпрос дали има опасност жалбите да отложат началото на строителството на инсталациите, Бояджийска каза, че ако съдебните процедури се проточат дълго, има такава вероятност.

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци, заедно с инсталацията за компостиране и депото за неопасни отпадъци, се финансират по Оперативна програма "Околна среда". Общата сума на строителството, заедно с държавното и общинското финансиране, е над 180 млн. евро. Столичната община договори заем с Европейската инвестиционна банка за финансиране на нейния дял от сумата за строителство на инсталациите.