Министърът на транспорта Александър Цветков е преговарял с транспортните и железничарски синдикати в България, във връзка със социалното напрежение в системата, се посочва в съобщението.
Като основни причини за забавяне на възнагражденията министърът е отбелязал спада на товарните превози спрямо съответния период на миналата година с 45 на сто и на пътническите със 7 на сто; неравномерното изразходване на годишната субсидия и по-точно изразходвани по-големи суми в месеците до юли и оставащи по-малки суми за следващите месеци, както и предсрочно усвояване на 80 на сто от средствата за капиталови разходи.
Предстоящото погасяване на две вноски по заеми към банки за ноември и декември - на обща стойност около 50 млн. лева, допълнително ще утежни изплащането на възнагражденията. В тази обстановка дружествата са силно затруднени да изплащат дължимите на работниците заплати.
Сред предприетите от страна на министерството мерки за справяне с изключително тежката ситуация са цитирани блокиране на останалите 20 процента от капиталовите разходи с цел пренасочване на средствата за изплащане на работните заплати; интензивни преговори с банките кредитори за отсрочване за 2010 г. на задълженията на компаниите, дължими към ноември и декември 2009 г.; разговори на министерството с Националната агенция по приходите.
Проявено е разбиране от страна на НАП за спешно възстановяване на ДДС в размер 4.8 млн. лева, който също да се използва за погасяване на задълженията към работниците, посочват от министерството. Министърът и синдикатите призовават Асоциацията на банките в България за разбиране към затрудненото положение на работниците от системата на жп транспорта и обсъждане на възможности за разсрочване на техните задължения. Министерството е поело ангажимент да подпомогне дружествата за ускорено изплащане на дължимите суми към работниците.
Това ще бъде по схемата на доизплащане на задълженията за юли към работещите в НКЖИ до 2 октомври 2009 г. и изплащане на аванс за септември до 15 октомври 2009 г. До 28 септември т. г. ще бъдат изчистени задълженията към БДЖ за юли, а до 8 октомври ще бъде изплатен авансът за септември. Продължават интензивните преговори от страна на министерството и синдикалните за поетапно изплащане на останалата част от дължимите суми към работниците от системата на железопътния транспорт, посочват от ведомството.