България да има изпреварващ обществен и икономически растеж, спрямо средното равнище в Европа. Такава амбициозна идея се обсъжда за първи път у нас едновременно от представители на университетски и изследователски центрове, инвеститори и държавни институции събрани на обща дискусия. Има ясни цели за постигане на икономика, която се базира на знанието и по-високата добавена стойност. Така Илия Лингорски, член на УС на БНБ, коментира резултата от проведената този понеделник в София Националната кръгла маса "Иновациите - възможности пред България".

Лингорски припомни и думите на президента Румен Радев, под чиято егида се проведе дискусията, че трябва да сменим представата ни за нас самите, като погледнем по-смело и по-напред. Участниците в кръглата маса са се обединили около идеята, че пътят, по който това може да се постигне е по-задълбочената интеграция с европейските научни проекти и програми, които са свързани с иновации. Прилагането на технологии от ново поколение ще решат много от проблемите в икономиката, индустрията и енергетиката. България да не пази позиции като територия през която само се транзитира природен газ, а да бъде източник на енергията на бъдещето и износител на зелен водород. Това е само една от идеите около които са се обединили участниците в Националната кръгла маса, каза Лингорски.

  • Кое е по-важно да имаме достъп до високи технологии или да ги развиваме?
  • В кои области можем да направи скок в икономиката на базата на иновациите
  • Какви политики са нужни в сферата на иновациите и кой се очаква да ги изработи и предложи?
  • Има ли България необходимия потенциал за да се случи икономиката на знанието и на високата добавена стойност?

Отговорите на Илия Лингорски, "Директно в новините" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Илия Лингорски е член на Управителния съвет на Българската народна банка. Преди това е бил главен икономист на Българската банка за развитие, председател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност. Бил е заместник-министър на финансите и подуправител за България на Международния валутен фонд.