Комисията е установила нарушение по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията за извършено действие при осъществяване на стопанска дейност в противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждане интересите на конкурентите. КЗК е наложила на фирмата имуществена санкция от 1920 лева. Комисията постановила и прекратяване на нарушението.
"Пан Турс" ООД и "Пан Тур" ЕООД са дружества, осъществяващи туристическа агентска дейност. В рамките на производството е установено, че ответникът "Пан Тур" ЕООД е регистриран през 2008 г., а от февруари 2009 г. досега предлага услугите си на адреса, на който преди това 3 години се е помещавал офисът на жалбоподателя "Пан Турс" ООД. Събраните доказателства по случая показват, че с действията си ответното дружество е причинило реални негативни последици за жалбоподателя, изразяващи се не само в заблуда на клиентите, желаещи да ползват услугите на "Пан Турс" ООД, но и в създаване на трудности при получаване на кореспонденция. При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание реалната заблуда, причинена на клиентите от страна на "Пан Тур" ЕООД, както и факта, че дружеството извършва стопанска дейност от началото на годината.