Темповете на инфлацията в различните страни се колебаят между 5% и 20%. Това се дължи, както на състоянието на собствените икономики след пандемията, така и на различните подходи на държавите към повишаващите се цени. По данни на Евростат в България 1/4 от населението живее под линията на бедността, като 70% от доходите си, хората дават за храна, каза евродепутатът Атидже Алиева - Вели, като посочи мерки за справяне с обедняването на европейците:

"От придобиването на умения и знания, през минималните работни заплати, защото в България са най-ниските, до дългосрочни стратегии. Но на европейско ниво на този етап не виждаме нужда от коренна промяна на посоката, т.е. ние надграждаме предишните предложения". 

За периода 2021-2027 г. Европейският социален фонд "Плюс" е предвидил 101 милиарда и 200 милиона евро за увеличаване на заетостта, повишаване на квалификацията, за образование и социална закрила. България ще получи 4 млрд. лв. до 2027 г. по Европейския социален фонд плюс.

Друг инструмент за подпомагане на работещите бедни е директивата за минималните работни заплати. Атидже Алиева-Вели коментира, че критериите, които са заложени са достатъчно широки, за да отговорят на очакванията на всички държави-членки.

Въвеждането на цифров европейски паспорт за социална сигурност също ще улесни работещите. Чрез него ще се опрости преносимостта на социалноосигурителните права на мобилните работници и ще се даде възможност данните да бъдат проверявани в реално време.

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic


Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.