След две седмици частни работодатели и органи на изпълнителната и местната власт ще могат да подават проекти за създаване на детски кътове на работното място. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция "SheLeader@digital", съобщават от социалното министерство.

За изграждане на детски кътове към компаниите ще бъдат отпуснати 15 милиона лева по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите.

В създадените детски кътове децата на служителите ще получават почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. По проектите ще бъде поемано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният - 150 000 лв.

В изказването си заместник-министър Русинова е подчертала важността на новите технологии и дигитализацията при намирането на баланс между работата и личния живот на жените. По думите й цифровата трансформация на пазара на труда трябва да се възприема като възможност за надграждане на уменията и постигане на успех в кариерата. Тя е посочила, че България е на първо място в ЕС по дял на жените, заети в сферата на информационните технологии.

Заместник-министър Русинова е допълнила , че се разработват програми, базирани на европейските стандарти, които ще позволят да се въведат нужните за всяко работно място или професия ИТ умения. Тя е допълнила, че компаниите трябва да са много по-цифровизирани, за да могат да отговарят на предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Това означава намиране на решения за работните помещения, използване на компютри за дистанционна работа.