Екоминистерството стартира процедура по промяна на границите на природен парк "Пресина", разположен по поречието на река Дунав. Плановете предвиждат намаляване на територията на парка с над 6000 дка, защото там се намира площадката за изграждане на АЕЦ Белене. В момента тече обществено обсъждане за исканата промяна по искане на Министерството на енергетиката (МЕ). 

Това се случва на фона на добрата новина, че тази година там гнездят рекорден брой от защитения вид къдрогави пеликани,

Площадката на АЕЦ Белене продължава да бъде част от природния парк, което министерството на енергетика намира за неоснователно поради липсата на ценни природни местообитания или растителни и животински видове. Като допълнителен аргумент изтъкват още, че към момента на обявяване на природния парк площадката на АЕЦ "Белене" не само е съществувала, но е била и действаща, което свидетелства за липсата на консервационна значимост на територията.

Природозащитниците припомнят че националните защитени територии представляват само 5 % от територията на страната, затова всяка процедура за изключване на площи от тях трябва да бъде внимателно проследена.

"Ако по някаква причина се налага такова изключване, както в случая с бетонната площадка, трябва да има адекватна компенсация. Изпълнителната агенция по горите предлага остров Предела, покрит почти изцяло с горска растителност, да бъде включен в територията на парка, но дали компенсацията е балансирана? Предлагат се за изключване над 6000 дка срещу малко над 1000 дка за включване", каза Катерина Раковска от WWF- България пред БНР.

Равносметката показва, че ако тези намерения се осъществят, площта на парка ще намалее.

Междувременно свое становище изготвят от Българското дружество за защита на птиците. Експертите припомнят, че критично застрашеният от изчезване къдроглав пеликан се размножава успешно именно в природния парк. Без отговор остава въпросът дали намаляването на територията на парка ще застраши неговата колония.

През септември ще бъдат организирани обществени обсъждания, както в град Белене, така и във Велико Търново. Междувременно заинтересованите лица могат да изпращат своите мотивирани писмени становища, възражения и предложения до екоминистъра. А еколозите изразяват надеждата "да има обществена реакция, както експертна, така и гражданска".