Решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което на най-богатия чех беше отказано да купи "Нова телевизия", е обжалвано във Върховния административен съд (ВАС), съобщи "Дневник".

На 19 юли комисията забрани придобиването на контрол от страна на "ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.", Нидерландия, върху дейността на "Нова броудкастинг груп" АД и непряко върху нейните дъщерни дружества "Нет Инфо" АД и "Агенция Ева" ООД. Кандидат-купувач на медиите е най-богатият бизнесмен в Чехия - Петр Келнер.

От съда обясниха, че жалбите срещу решения на държавни органи се подават през съответната институция. В случая те са постъпили в съда, но той ще изиска всички документи от антимонополния регулатор. След което делото ще бъде разпределено на съдия докладчик. В закона няма задължително установен срок за насрочване на процеса. В Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е записано, че съдията докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от два месеца от постъпването на жалбата в съда, но срокът се приема за инструктивен.

Отказа за придобиване на националната телевизия КСК аргументира с отчитане на водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което повдигало опасения за ефекта от сделката върху конкурентната среда на този пазар, както и за хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия. Комисията установи, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж.