Таксиметровите услуги в София ще имат нови цени от Нова година. Те бяха приети днес от Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Вносители на доклада са председателят на комисията по транспорт Карлос Контрера, зам.-председателят на комисията Зафир Зарков и общинският съветник Борис Бонев.

Минималната дневна тарифа става 1,05 лева на километър, а максималната - 1,78 лева. Минималната нощна тарифа става 1,21 лева на километър, а максималната - 2,19 лева.

Актуализацията стана факт след изразено мнение от заместник-кмета на направление "Транспорт и градска мобилност" към Столична община, че "съобразно икономическата ситуация породена от продължаващата в световен мащаб пандемия от COVID 19, както и факта, че голяма част от регистрираните търговци превозват пътници на цени близки до минималните, определени с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет, са основателни исканията за актуализацията на цената за таксиметров превоз на пътници за километър пробег".

За промяна на тарифите настояваха и таксиметровите шофьори. Причината е, че те не са били актуализирани от години, а и се наблюдава скок на цената на газта.

Предстои предложенията, приети на днешното заседание, да бъдат подложени на гласуване в Столичния общински съвет.