7 тона мъртва риба е забелязана в землището на язовир до ямболското село Окоп, предаде bTV. Причината е в спадналото ниво на водата. Тя е изчезнала буквално за два месеца, съобщи наемателят на язовира г-н Михайлов. Община Тунджа е отдала съоръжението под наем. Съпругата му Екатерина се разплака от последствията.

Преди дни язовирът е бил напълно пресъхнал. През февруари е бил пълен с вода. След това нивото започва да пада. През март месец е бил пълен на около 40%.

Според младото семейство - наематели на съоръжението, зад язовирната стена има филтрация на водата. Вложили са около 60 хиляди лева за зарибителен материал и храна. Започнали с шаран. След 20 дена дошли проблемите с рязкото падане на водата.

"Язовирът е проверен от хидроинжинер. Данните ни са, че язовирът е изправен и затова е даден под наем. Наемателят е огледал язовира преди наема. Филтрацията се е виждала и тогава", заяви Татяна Стоева, зам.-кмет на община Тунджа.

Според хдроинжинера Вълчо Саракостов основната причина за пресъхването на язовира е в изпаренията и филтрацията.

Преди две години голямо количество мъртви шарани изплуваха по поречието на река Тунджа. Сигналът бе изпратен от рибари от Елхово. Наоколо няма предприятия, затова се изключи промишлен замърсител да е виновен за случая.

Лятото имаше подобен случай с мъртва риба и в река Янтра. Август месец екоинспекцията във Велико Търново провери сигнала, в който бе посочен района на Стамболовия мост. Според резултатите от пробите в този участък на реката липсва кислород. За лятото обаче тези стойности са характерни за повърхностните води.

Причината за изчерпването на кислорода във водата може да се обясни с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси, маловодието, високите температури и ниската скорост на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд вечерта на 9 август. Проверката бе извършена тогава от експерти на РИОСВ-Велико Търново, съвместно с Регионалната лаборатория в областния град към Изпълнителната агенция по околната среда. В лабораторни условия се изследваха азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ХПК, БПК5, орто РО4 (като Р), общ фосфор (като Р) и неразтворени вещества, при което ще се установи дали е налично химическо замърсяване.