От месец март БНБ прави по-детайлен преглед на всички спестовници в държавата със суми над 50 хиляди лева, съобщава вестник “24 часа“. Например оттогава до юни милионерите с депозити в левове са се увеличили с двама. 13 повече обаче са станали тези българи, които са успели да сложат на влог между 500 000 и 1 млн. лв. и те вече са 734.
4000 българи повече от миналата година са успели да спестят от Коледа до юни от 50 хиляди лева нагоре и броят им е колкото един голям град - 52 151. Тогава те са държали общо 5.97 млрд. лв., а шест месеца по-късно сумата е набъбнала до 6.17 млрд.
Анализатори смятат, че причината е в по-високите лихви по депозити и по-голямата сигурност в банките, които гарантират вече 100 000 лв. Към края на юни между 50 000 и 100 000 лв. имат 39 000 души. Малко под 10 000 са тези с по 100 000 - 200 000 лв. в банката, а 2842 - с по 200 000 - 500 000 лв. Шест месеца по-рано те са били съответно 37 857, 8848 и 2786 души.