Протоколът с решението на комисията вече е подписан от кмета на Столичната община, предаде БТА. За строителството на завода кандидатстваха 9 дружества, като само две от тях бяха допуснати в конкурса  - "Хут-Станилов" и "Садината - МБТ".

"Хут-Станилов" е обединението между българската фирма "Станилов" ЕООД и германската "Хайлит Умвелтехник" ООД. Кандидатът е класиран на първа позиция заради най-ниската цена за изграждането на завода и най-ниските оперативни разходи за работата му. Цената на строителството е 208,9 млн. лв., а разходите за работата на съоръженията - 9,5 млн. лв. на година.
Фирмата "Станилов" участва в изграждането на метрото. Има договори за изграждането на депата за отпадъци в няколко града, отбелязва в. "Сега".

Другият кандидат - "Садината - МБТ", включващ гръцката "Илектор" и германската "Хохтиф", е класиран на втора позиция. Предложената от консорциума цена за строителство беше 240, 6 млн. лв. и оперативни разходи 9,9 млн. лв. 

Още при отварянето на ценовите оферти недопуснатите за участие в този етап кандидати заявиха, че след като се запознаят с мотивите на комисията, ще преценят дали да обжалват решението й.

В завода за механично-биологично третиране отпадъците първо ще се сортират механично, като тези, които са годни за рециклиране ще се отделят. От горимите останали отпадъци ще се правят RDF-блокчета, които ще се извозват за гориво в циментовите заводи, а останалите и след тази преработка отпадъци ще се изсушават и депонират в депо за отпадъци. В отделна инсталация за компостиране ще се преработват зелените и хранителните отпадъци.
Заводът, инсталацията за компостиране и депото за отпадъци се изграждат със средства по ОП "Околна среда" в съфинансиране от държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка. Общата им стойност е над 180 млн. евро.