Това са оценки за миналата година, като годишно те достигат до 2 на сто от Брутния вътрешен продукт, уточни той, цитиран от БГНЕС.
"Корупцията има тенденция да постигне степен на равновесие, което се задържа в системата и няма начин да се намали. Корупцията има ниво на равновесие – високи или ниски етажи на управление. Успяхме да намалим малката корупция, но остава тази по високите етажи, която даже расте. Голямата корупция се пренася надолу. Необходимо е предварителен, както и последващ контрол", каза Пашев.
Според него в сферата на строителството и услугите има най-много източници на корупция.
"Отпадат случайните играчи от обществените поръчки – фирмите, които оценяват, че нямат шанс, не си губят времето и парите, за участие в предварително известени резултати от търгове. Вторият извод, който се налага от наблюдението, е, че корупцията се премества от средните към високите нива на властта", допълни финансистът.
По думите му борбата с корупцията има цена - тези, които участват в търгове, плащат по-висока цена от своите колеги в бранша. Пашев каза още, че противодействието на корупцията за обществените поръчки има три нива – политическо, законодателно и управление и контрол на процедурите. "В България най-голямо внимание се обръща на нормативната уредба, но не и на предварителния и последстващия контрол. Няма смисъл, ако се изпълнява буквата на закона, а да не се следва духа на закона. Необходимо е да се обърне внимание на политическите бариери", призова Пашев.
По негово мнение законите за предотвратяване на конфликт на интереси, за деклариране на имуществото на високи постове и за финансиране на партиите не работят и над тях няма контрол.
"Голяма част от финансирането на партиите идва от корупцията при обществените поръчки. Ще се намалят рисковете, ако се следи финансирането на партиите. Има по-големи резерви да прекъснем корупцията, ако упражняваме контрол, отколкото да поправяме непрекъснато закона", заяви още Константин Пашев, визирайки предстоящите промени в Закона за обществените поръчки.
"Ако някой е платил два пъти повече, за нещо, което може да струва по-малко и е изпълнил закона, това не значи, че няма нарушение. Липсата на нарушение на даден закон не значи, че няма корупция", смята той.
Една от идеите за пресичане на злоупотребите е да бъде създаден регистър на некоректните фирми, допълниха изследователите на корупцията при обществените поръчки.