От КНСБ подчертават, че възпрепятстването на синдикална организация вече е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

Санкциите са предвидени в приетите в края на юли промени в Наказателния кодекс. С тях се криминализират деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите.

Националният секретар на синдиката Величка Микова коментира пред БНР, че това е текст, за който синдикатите настояват повече от 25 години:

"Този текст не е насочен конкретно срещу работодатели. Той е насочен срещу всеки, който, чрез насилие заплаха или по друг незаконен начин, пречи на някого да осъществява своето право на синдикално сдружаване. Това престъпление обаче ще може да бъде повдигнато само по тъжба на пострадалия. Всеки, който почувства, че по някакъв начин му е попречено - дали от работодателя, или от негов колега, дали от трето лице - може да търси своите права по силата на този нов текст с частна тъжба", каза Микова.