Findings.co, компанията за автоматизация на веригата за доставки "всичко в едно", с гордост съобщава, че нейните решения вече присъстват и на българския пазар в подкрепа на усилията на компаниите да постигнат целите си за устойчиво развитие като част от екосистемата на ЕС. Решенията на Findings.co ще се предоставят в страната чрез ESG-BG, българска компания, лидер в ESG решенията и ще се предлагат както на малки, така и големи компании.

Пускането на платформата е важен момент в националната мисия устойчивото развитие и съответствието с ESG стандартите да бъдат лесни и достъпни за всички фирми.

Тази стъпка е продължение на решението на българското правителство да въведе нови разпоредби с цел повишаване на корпоративната отговорност и екологичната устойчивост. Новите разпоредби ще изискват от компаниите да предприемат стъпки за привеждането в съответствие с екологичните, социалните и управленските стандарти (ESG) и да подкрепят местния бизнес като част от глобалните вериги за доставки в изпълнение на изискванията на ЕС и за постигане на конкурентоспособност.

В подкрепа на тази инициатива Findings.co ще предостави всички необходими елементи за устойчивост на жизнения цикъл: от разработването на стратегия, през специализирани технологични решения, до непрекъснат мониторинг и информиране на заинтересованите страни, което ще позволи на българския бизнес да отговори на разпоредбите икономически ефективно.

"Разбираме колко трудно може да бъде за всички компании - от малки и средни до големи предприятия - да бъдат в крак с промените в разпоредбите за устойчиво развитие", каза Коби Фридман, главен изпълнителен директор и съосновател на Findings. "Нашата цел е не просто съответствие, а истинска трансформация - промяна на бизнес практиките така, че приоритет да имат ефективните, спестяващи време, автоматизирани процеси, за да може вашият бизнес да има безпроблемна верига за доставки, като същевременно поддържате разходите си на разумно ниво и се фокусирате върху бизнеса си".

Платформата на Findings спомага за автоматизирането на съответствието, като същевременно предоставя цялостен поглед върху доставчиците и клиентите, така че компаниите да могат лесно да проследяват напредъка си към постигане на своите ESG цели. Компанията обслужва бизнеси от всякакъв размер по целия свят, като си партнира с фондови борси и водещи доставчици на услуги.

"Findings.co се възприема като стандартно решение в цяла Европа, което позволява на всички компании (малки, средни и големи предприятия) да отговарят на ESG изискванията за съответствие", каза Ноеми Малска, генерален мениджър за Европа на Findings. "Планираме да разширим последния си успех в страни от ЕС, като например Полша и да постигнем такова пазарно покритие и в България."

В партньорство с ESG-BG, Findings.co улеснява повече от всякога компаниите в България да постигнат значителни подобрения в дейността си, като същевременно отговарят на нормативните изисквания.

С помощта на Findings компаниите могат уверено да обединят сили с клиенти от цяла Европа и целия свят, докато работят заедно за по-зелено бъдеще за всички.

За повече информация, моля посетете ТУК