Плащанията се извършват от националния бюджет, след което сумите се възстановяват на държавата от ЕК, става ясно от опровержение на министерството.

"Към момента всички отговорни звена в Държавен фонд "Земеделие" са максимално мобилизирани, за да одобрят възможно най-много проекти, да сключат договорите с бенефициентите и да извършат авансовите плащания при наличие на подадени заявки от общините", пише в него.

От 9 до 14 декември 2013 г. фондът е разплатил 350 865 949 лева.
Голямата част от тази сума - 261 млн. лева, е по мярка 214 „Агроекологични плащания”.

50 млн. лева са изплатени по мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони".

В оставащите работни дни до края на годината са планувани още разплащания по различни мерки, сред които са заявки на общините за авансови плащания.

До 20 декември продължава и приемът на проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", по която трябва да бъдат усвоени 20 млн. лева.

"До момента по Програмата за развитие на селските райони няма наложени финансови корекции и всяка подобна спекулация вреди на имиджа на България и е лош сигнал към партньорите ни от ЕК", пише още в съобщението.