Ако има направени застраховки от кипърската компания след 10 май, става въпрос за измама. Това каза заместник-председателят на Комисията по финансов надзор и ръководещ управление "Застрахователен надзор" Ралица Агайн във връзка с казуса по кипърската застрахователна компания за Фокус.

Тя поясни, че на 10 май 2018 г. КФН е била информирана от кипърския регулатор за това, че отнема лиценза на застрахователя "Олимпик", който извършва дейност у нас чрез клон в България. Агайн обясни, че веднага след получаване на тази информация, комисията е предприела всички действия и е забранила продажбата на тези застраховки.

"След 10 май няма нито една полица на гаранционния фонд, която да е издадена от "Олимпик" в България понеже гаранционният фонд незабавно още на 10 май в деня на нашето решение направи необходимото. Ако има направена застраховка след тази дата, става въпрос за измама", каза Агайн.

По думите ѝ КФН ще направи проверка на тези измами и ще сигнализира полицията.

"Общата стойност на загубата на всички клиенти на кипърската застрахователна компания възлиза на 9, 35 млн. лева", коментира още тя.

На въпрос какви са сумите, които "Олимпик" дължи по прекратени полици, тя отговори: "Направихме разчет въз основа на информацията от гаранционния фонд за парите, които трябва да възстанови по прекратените полици. Общо са на стойност 9 млн. и 350 хил. лева."

Тя поясни, че общата стойност на премията по тези полици възлиза на 40 млн. лв. По думите ѝ средната загуба на клиент е между 3 и 78 лева за периода от утре до края на януари 2019 г. "След края на януари полиците са значително по-малко. Това е положителният факт - 29 хил. Там средната загуба е от 103 лв. до 192 лв. на клиент", обясни Агайн.

От думите й стана ясно още, че по възможно най-бързия начин, при обявяване на ликвидацията на "Олимпик", трябва да започне изплащането на обезщетенията.

"Получихме информация от временния ликвидатор, че процедурата по изготвяне на списъка на кредиторите ще започне веднага след произнасянето на съда в Кипър, което се очаква да бъде през септември. След като съдът се произнесе, ще бъде определен срок, който по информация от ликвидатора е 35 дни, в който всички кредитори могат да предявят своите вземания", обясни Агайн.

Тя уточни, че фондът за обезпечаване на застрахователи в несъстоятелност съгласно Кодекса за застраховането покрива отговорността на застрахователите, които имат лиценз в България.

По думите ѝ, ако това е така, те са били недължимо платени и следователно фондът трябва да ги възстанови на "Олимпик".

Тя уточни, че са създадени достатъчно много механизми за възстановяване на парите на хората.

"На първо място хубавото е, че в случая застрахователят е от държава, в която има законодателство, уреждащо изплащане на обезщетения при несъстоятелност на застраховател. Съгласно Закона за застраховането и презастраховането на Кипър, техният гаранционен фонд изплаща обезщетение за несъстоятелност на застраховател. Не всички държави в ЕС имат такива обезпечителни фондове. На следващо място и българският, и гаранционният фонд на Кипър са подписали многостранно споразумение, което урежда сътрудничество между гаранционните фондове в случаи на несъстоятелност на застрахователя", заяви Агайн.

Тя поясни, че най-удобното решение за потребителите е нашият фонд да посредничи и обслужва клиентите.

Агайн обясни, че в момента се обсъжда проект на промяна в Моторната директива, уреждаща застраховка "Гражданска отговорност" в ЕС и една от големите промени, предложени от ЕК е именно създаване на механизъм за обезщетяване при несъстоятелност на застраховател.

"Всички клиенти на застрахователна компания "Олимпик", които имат действащи договори, могат да получат обратно платените премии от тях за срока, в който са платени премии, но договорите няма да действат. Това връщане на премии обаче няма да се случи веднага, а в процедурата по ликвидация на застрахователя заедно с всички останали кредитори на застрахователя. Засегнатите клиенти по застраховка "Гражданска отговорност" са 197 551 хиляди. Толкова са действащите полици към днешна дата. Много от тези полици са сключени на разсрочено плащане, на няколко вноски. Почти половината са сключени на четири вноски. Помолихме гаранционният фонд да ни предостави информация как изтичат падежите им, за да преценим мащабът на това изключително неприятно събитие за нашия пазар", поясни Агайн.

Тя обясни, че от тези полици, изтичащите до края на октомври 2018 г. са повече от половината - 111 хил. 261 полици.

"Други 57 хил. полици изтичат до януари, след този месец изтичат 29 911 полици. За тези клиенти загубата ще бъде най-голяма", допълни Агайн.