От ГЕРБ обвиниха предишните управляващи в приемането на лобистка промяна в Закона за възообновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата през 2008 година.
На журналистите е била предоставена стенограма от въпросното заседание на Народното събрание от с.г., според която председателстващият заседанието Любен Корнезов се усъмнява, че в доклада на комисията за второ гласуване са записани 20 г. вместо 25 г., а Рамадан Аталай (ДПС) потвърждава от място, че има печатна грешка.

"Свидетели сме как с мотива "печатна грешка" от трибуната на Народното събрание се обрича държавата да плаща милиарди допълнително на всеки един от тези инвеститори за период от 25 г.", каза министър Добрев, цитиран от БТА. По думите му тази лобистка поправка е гласувана съзнателно, защото независимият депутат Минчо Христов е обърнал внимание на всички народни представители какво гласуват на второ четене.

Добрев посочи, че след 2008 г. със задълженията по Закона за възобновяемите енергийни източници НЕК и ЕРП нямат какво да правят освен да сключват договори и така се стига до ситуацията с хиляди мегавати, които сегашните управляващи се опитват по всякакъв начин да ограничат - от 12 000 на 600 мегавата.

Законът е гарантирал изкупуването на зелената енергия на цена от 800 лева за мегавата, това е 20 пъти над цената от другите мощности, посочи по-рано по Нова телевизия Добрев. Намалихме цената на 485 лева и срока от 25 на 20 години, допълни министърът.

Добрев припомни, че поскъпването на ел.енергията с 8% (от общо 13%) от 1 юли се дължи на задължителните плащания за тока, изкупен от слънчевите инсталации, които са включени към енергийната система само през последните два месеца.
Ако не беше зелената енергия, поскъпването щеше да е едва с 5 на сто, заяви пред Нова телевизия Добрев. Зелената енергия привлече в България инвестиции от спекуланти от цял свят, добави той.

Добрев смята, че ДКЕВР наистина е допуснала грешка, защото не е изискала цялостна информация от електроразпределителните дружества (ЕРП) за количествата ток, които ще изкупят от ВЕИ, откъдето е дошло допълнителното увеличение.

Вчера парламентът прие промени в Закона за енергетиката, с който даде възможност на ДКЕВР да променя преференциалните цени за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници по-често от утвърдения до момента едногодишен период. Това регулаторът ще може да прави и когато констатира съществено изменение на ценообразуващите елементи.

Депутати от ГЕРБ ще внесат предложение за създаване на постоянна парламентарна комисия за наблюдение на дейността на  ДКЕВР, съобщи още Делян Добрев. Предложението дошло от премиера Бойко Борисов.

Проверка на разрешенията за фотоволтаици

От МРРБ съобщиха, че при 22 от издадените от ДНСК разрешения за ползване на фотоволтаични инсталации са установени пропуски. Заради установените нарушения тези разрешения за ползване са оттеглени. На служителите, допуснали нарушения, ще се наложат дисциплинарни наказания по реда на Закона за държавния служител.
Сред пропуските са липса на документ от Агенцията по кадастъра, неподписани от всички участници в строителството актове, образец "15", невключени в работата на държавните приемателни комисии на представители на някои от контролните органи, липса на протокол за извършени 72-часови проби.

При проверката е установено, че от ДНСК през май и юни са издадени над 1330 разрешения за ползване, като от тях 524 са за фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана пикова мощност около 550 МW и четири са за ветроенергийни електроцентрали с обща инсталирана мощност 50 МW.
От министерството отбелязват, че е сумирана пиковата мощност, която се получава при най-благоприятни за производство на електроенергия от фотоволтаични панели климатични условия. Номиналната мощност, която реално ще се отдаде към енергийната система и която се вписва в договорите за изкупуване, ще бъде поне с около 10 на сто по-малко - 500 МW.

Според изявленията на министъра на икономиката Делян Добрев общата инсталирана мощност на соларни ВЕИ е 600 мегавата, което означава, че 80% са пуснати през последните два месеца.
Според доклад, качен на сайта на министерството пък, към края на 2010 г. е имало мощности за едва 24 мегавата.