Омбудсманът Мая Манолова ще изпрати писмо до председателя на Народното събрание и до ръководствата на всички парламентарни групи с молба за среща, на която заедно със съкратените миньори от последния подземен рудник за добив на въглища у нас "Бобов дол" да потърси съдействие за разрешаване на проблема с тяхното пенсиониране. Това стана ясно днес при посещението на омбудсмана в рудника заедно с експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта.

 Омбудсманът подчерта, че подземните работници не могат да се пенсионират, заради поправка в закона от края на миналата година, с която без дебати, без обсъждане и без разчети, народните представители са "отрязали" възможността работници да се пенсионират при навършване на 45 години и четири месеца и с поне 10 години стаж под земята. По думите й, тези промени ще засегнат 80 души от 400-те, които предстои поетапно да бъдат съкратени от мината.

Манолова припомни, че още в края на миналата година, след направените от депутатите законодателни промени, е възникнал този проблем при пенсионирането на миньори, но след нейното настояване и на разбирането на НОИ и на неговото ръководство бяха приети правила, които дадоха възможност на подземните работници, съкратени през 2017 г., да се пенсионират по стария закон.

Омбудсманът подчерта, че сега проблемът излиза отново с пълна сила за всички, които предстои да бъдат съкратени през тази година, но вместо да се пенсионират, ще чакат 10 или 12 години, докато не направят необходимата пенсионна възраст от 54 г., разписана в новите разпоредби.

Манолова изрази недоумение защо нито един депутат не се е ангажирал да внесе изготвените от нея и входирани на 8 януари т.г. в Народното събрание предложения, които целят връщане на старото състояние на законодателството, което ще позволи на миньори с над 10 години трудов стаж и навършени 45 години и шест месеца, да се пенсионират нормално.

"Много се надявам, че до 31 юли 2018 г., когато приключва тази пленарна сесия ще се намери депутат, който да внесе законът, защото тези предложения ще дадат възможност на хората да се пенсионират и да продължат достойно живота си", заяви омбудсманът.

Манолова коментира и други два проблема, свързани със съкращението на миньорите от "Бобов дол", които обаче не са навършили възраст за пенсиониране.

"Първият е как да си намерят нова работа. Затова и тук са експертите от Агенцията по заетостта, които поемат ангажимент да ги консултират и да ги ориентират със свободни позиции на пазара на труда, както и с курсовете за преквалификация", каза общественият защитник. На срещата стана ясно, че оферта за наемане на около 300 миньори вече е отправила белгийска фирма към кметицата на Бобов дол Елза Величкова.

"Мисля, че този проблем няма да е толкова труден за решаване, защото буквално докато пътувах тази сутрин ми се обадиха работодатели от региона, които предлагат високи заплати, транспорт, храна и всички придобивки при положение, че има желание да се започне работа", разказа омбудсманът.

За другия проблем - изплащане на дължимите обезщетения и заплати, от мениджмънта на мината увериха, че това ще се случи в срок.

 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов участва днес в работна среща с ръководството на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД във връзка с получено уведомление за масово уволнение на 400 души, което се предвижда в периода 16 юли - 31 декември тази година.

Николов е обявил , че към момента 230 са свободните работни места на територията на бюрата по труда в Дупница и Кюстендил, подходящи за хората, които ще бъдат засегнати. Той е представил на заинтересованите страни предвидения от страна на Агенцията по заетостта план за действие, който цели минимизиране на щетите.

Ще бъдат организирани ежедневни срещи на място във "Въгледобив Бобов дол" ЕООД с подлежащите на освобождаване, като целта е незабавно насочване към конкретни свободни работни места и осигуряване на заетост без прекъсване на трудовия стаж. Предвидените дейности включват пълно представяне на услугите, предоставяни от бюрото по труда - актуална информация за свободните работни места в региона; информация за програмите и мерките за обучение и заетост, включени в Национален план за действие по заетостта за 2018 г. и действащите схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; актуална информация за обявени свободни работни места от работодатели в мрежата EURES.

Целта на плана за действие на Агенцията по заетостта е хората, които ще бъдат засегнати от предстоящото уволнение, да получат подкрепа също чрез мотивационно обучение и психологическо подпомагане. Експертите от бюрото по труда ще уточнят в директни срещи с тях конкретните желания и възможности за трудова реализация, преквалификация, включване в програми и мерки за заетост и обучение или в схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Индивидуалният подход ще бъде водещ при предлагане на услуги по заетостта. Ще се следват индивидуалните потребности на освободените работници и служители след регистрацията им като безработни, заяви Драгомир Николов.