Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев информира еврокомисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду за нуждата от ефективно решение на ситуацията с ваксините срещу COVID-19 и сключените от Европейската комисия договори. Това се случи в рамките на видеоконферентна среща, проведена днес, 7 декември, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Асен Меджидиев припомни, че от страна на България до Европейската комисия е изпратено писмо по повод на договора с Pfizer, както и общо писмо от България, Хърватия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

България продължава да настоява за предоговаряне на условията по договора, сключен между ЕК и Pfizer, за доставка на ваксини за периода 2022-2023 г. Възможните решения са или прекратяване на въпросния договор, или спешна промяна в посока значително намаляване на количествата, предвидени в договора, като се осигури възможността на държавите членки да поръчват реално необходимите им количества. Това стана ясно от изказването на здравния министър. Д-р Асен Меджидиев изтъкна, че следва да се обмисли възможността за обратно изкупуване на ваксините от страна на Европейската комисия.

Министър Меджидиев предупреди, че ако не се промени или прекрати договорът, сключен между ЕК и Pfizer, или не се гарантира намаляване на количествата с опция за поръчване на реално необходими количества, то предстоящите доставки подлежат на бракуване още от момента на получаване, а това е сериозен бюджетен и репутационен риск не само за България, но и за ЕК, и то в условията на сериозна финансова криза. По време на разговора между д-р Асен Меджидиев и Стела Кириакиду здравният министър на България подчерта, че това е пореден опит за даване на ясен сигнал към ЕК за необходимостта от намеса.

В петък, 9 декември, министърът на здравеопазването д-р Асен Межидиев ще участва в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част "Здравеопазване") /EPSCO/, в Брюксел. В рамките на заседанието министрите на здравеопазването на държавите членки ще проведат дебат именно по темата за ваксините за COVID-19 и по-специално относно мерките, които Европейската комисия следва да предприеме от името на държавите членки във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини (АРА).