Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. бе изпратен официално на Европейската комисия снощи. Това се случи след като от Комисията дадоха "зелена светлина" на представения от екипа на Министерството на земеделието документ за последна предварителна оценка в началото на миналата седмица.

Над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро) е бюджетът за всички интервенции, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода до 2027 г. По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро, съобщиха от земеделското министерство. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции за лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро и за "Пчеларство" 25 798 563 евро.

Финализирането на СПРЗСР стана възможно след няколкогодишна работа от различни редовни и служебни правителства. Първото законодателно предложение за новия модел на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз беше направено от ЕК през 2018 г. Основното законодателство беше окончателно прието през декември 2021 г., а вторичното такова - в началото на 2022 г.

Министерство на земеделието проведе 24 заседания на тематичната работна група, посветена на плана, в допълнение на това се водиха тематични срещи както с български организации и подсектори, така и с партньорите от ЕК.