Агенцията по храните спря дейността на два обекта на голяма месопреработвателна фирма заради открити нарушения.

Инспекторите са установили, че не са спазени нормативни изисквания при производство, съхранение и предлагане на храни.

Нарушенията не засягат безопасността на продуктите, уточняват от БАБХ, но отказват да посочат коя е фирмата-нарушител.

БАБХ извършва периодичен контрол във всички обекти и не допуска отклонения от стандартите при хранителни продукти, посочват от агенцията.

При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн платформата на официалната интернет страница на БАБХ.