Списанието разглежда три групи страни от тази част на континента от икономическа гледна точка, като поставя в третата категория страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г.

“Те са смесена група, която варира от примерни „европейски граждани“ като Естония, готвещи се да въведат еврото, до Румъния и България, които вече са станали нарицателно в Брюксел за корупция и организирана престъпност.
Всички освен тях вече са се присъединили към шенгенското безвизово пространство за пътувания", припомня изданието.

Названието „Източна Европа“ предполага не само обща съдба под тоталитарно управление, а и серията от проблеми, които вървят с него: тежка история и настоящо лошо управление и икономическа мизерия. Икономическата криза показа колко е подвеждащо това. Част от тези страни са по-близки до европейските стандарти от някои „западни“ членове на общността.

Най-големият бюджетен дефицит в ЕС през следващата година се очаква да бъде не в страна от бившия комунистически „Изток“, а във Великобритания и Гърция. Новото правителство в Атина очаква бюджетен дефицит, достигащ 12,7% до 14,5% от БВП. Никоя от държавите от бившия Източен блок, присъединили се към ЕС, не е в толкова лошо състояние.

Словения и Чешката република надминаха жизнения стандарт на Португалия - най-бедната европейска страна от „западния“ лагер. Никоя от страните не пострада сериозно от икономическата криза. Някои от тях имат по-добри кредитни рейтинги старите страни от ЕС и могат да вземат по-евтини заеми.

Някои притеснения остават постоянни, включително призраците на комунистическата ера, използваните за изнудване досиета и пропуснатите възможности. Както новите, така и бъдещите членки имат нужда от капитали. Всичките имат нужда от външни средства (от ЕС, от капиталовите пазари и от външни заеми), за да модернизират икономиките си до стандартите на останалата част от континента. Но ползата от категорията „нова страна-членка“ очевидно намалява с годините.  Поляците, чехите, естонците и другите граждани на новите страни със сигурност се надяват да се освободят от етикета „нови“ по-скоро, за да могат да бъдат преценявани според заслугите си, вместо според миналото, завършва “Икономист“.

*Заглавието е на Дир.бг