Това предлагат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на сдружението Константин Стаменов. Според индустриалците мярката е необходима заради очаквано от тях двойно таксуване за вредни емисии.
Големите предприятия се опасяват, че електроцентралите ще повишат цената на тока, ако се наложи да докупуват емисии заради причинено от тях замърсяване. Направените допълнително разходи ще бъдат калкулирани в цената на електроенергията. Това ще постави на колене големите потребители, опасяват се от БФИЕК.
Ако се дадат преференции на топлоелектрическите централи при инвестиране във възобновяеми енергийни източници, централите ще получат зелени сертификати. Документите ще намалят разходите им за докупуване на емисии, което ще повлияе положително на инвестиционния климат, прогнозират от БФИЕК.
Във федерацията членуват 14 големи предприятия. Сред тях са Комбинатът за цветни метали в Пловдив, "Стомана Индъстри" - Перник, "Актавис" - Дупница, "Солвей соди" - Девня, и др.