На 2 юли Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламата на напитката "Узаки Зорбас" във всичките й форми и задължи дружеството производител - "СИС Индустрийс" ООД, в еднодневен срок от получаване на уведомлението да предприеме мерки за преустановяване разпространението на рекламата. Спирането на рекламата бе наложено заради подвеждащото й съдържание към популярното и в България гръцко питие узо. (Виж линка долу).
КЗК  е установила, че рекламата продължава да се разпространява и след наложената временна мярка със същото съдържание, което я е мотивирало да постанови спирането й. Разпространението на рекламата се извършва освен пряко и по косвен път, чрез дружества, различни от производителя на напитката "СИС Индустрийс" ООД.
При определяне на санкцията са взети под внимание всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и финансовото състояние на ответника, и е наложена санкция под средния предвиден в закона размер за неизпълнение определението, с което е наложена временната мярка, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията, цитирана от "Фокус".