Електрифицирането на Европа става все по-зелено, а електрическият микс е различен в отделните държави-членки. Каква е ситуацията в България?

Електрифицирането на Европа става все по-зелено. Делът на възобновяемите източници в производството на електричество се е увеличил двойно спряно 2004 г. и ще продължава да расте, предвид поетият ангажимент от страните в Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г.

Електрическият микс е в голяма степен различен в отделните държави-членки, като делът на възобновяемите източници варира от над 90% в Люксембург до под 15% в Малта, като причините са много - от географските условия, наличието на полезни изкопаеми, структурата на конкретната икономика на дадена страна през политическите избори, свързани с атомните електроцентрали.

В този епизод поглеждаме към слънчевия сектор, където сред страните от ЕС най-високо производство на глава на населението имат дългогодишният лидер Германия (макар и с далеч не най-благоприятните природни дадености за това) и новият "шампион" Нидерландия.

Участници:

Румен Петров - член на УС на Българската соларна асоциация
Рейн Вакс - ръководител на отдела по енергетика в Министерството на климата в Естония
Николинка Богданова - галеристка и художничка, която използва соларни панели в дома си
Нина Ножни - председател на Словенската фотоволтаична асоциация

Каква е ситуацията в България? Кога интересът (и от промишления сектор, и от страна на гражданите), е бил най-голям и защо? Как на два пъти през тази година слънчевите централи са произвели повече ток от АЕЦ и ТЕЦ? - това коментираме с Румен Петров, член на УС на Българската соларна асоциация.

"При актуалните цени на оборудването и при настоящите цени на електроенергията, възвращаемостта на инвестицията в една слънчева централа е в рамките на 5-6 години", казва той. Става въпрос за предвидимостта, нуждата от поддръжка (или по-скоро липсата на такава необходимост) и как въвеждането на нетното измерване на тока, измерен в централи за собствени нужди, може да "отпуши" сегмента на битовите централи.
И още малко цифри - слънчевите централи в България значително увеличават капацитета си и в страната вече работят над 2000 мегавата слънчеви мощности, като 600 от тях са присъединени през 2022. 

За това, че интересът към соларните панели в контекста на битовите нужди на гражданите наистина се увеличава, говорим с Николинка Богданова, галеристка от София - тя и съпругът ѝ от няколко години използват слънчева енергия, най-вече през лятото, когато са на къмпинг, но биха искали да поставят панели и на терасата си. За тях това е едновременно независимост и осъзнат стремеж към по-зелен живот.

По темата за инсталирането на соларни панели на покривите на жилищни сгради погледнахме и към Словения с Нина Ножник, председател на Словенската фотоволтаична асоциация.
Дългосрочно планиране, иновации и глобална перспектива - така действат в Естония, научаваме от Рейн Вакс, ръководител на отдела по енергетика в Министерството на климата в Естония.


Подкастите от поредицата "Green Deal" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.