17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Карол Гон и съпруга й вероятно се намират в Ливан!!!! Съпруга Й ------ а бе престанете да слагате и кратко-"Й" където не му е мястото!!!!! Намери къде е ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ ЍЍЍЍЍЍЍЍЍ и го слагай, ако щеш постоянно, неграмотно журналярче!!!!

са я фанали...

Япония си е окупирана държава, още от края на втората световна война. Там има около 50 000 американски военни и няма как бягството на този богаташ да е станало без знанието на американците...

И кат се разтърчаха разни японски чиновнициии...

Карловица го закъса. А ма не много де, да не се впечатлявате :)

тази цялата история е като филм..

Звучи ми абсурдно да не се проверява какво се качва в самолета, пък бил той и частен. Така може да качиш и атомна бомба и да я пуснеш някъде по време на полета.

джентълмените си имат доверие!

Кои ???