Коментари - Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите | Днес.dir.bg

Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите

Нека застанем зад обща кандидатска листа, която да даде шанс за представителство на всички хора в България с леви и ляво-центристки убеждения , призовават от партията

Обратно в новината

Коментари - Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите | Днес.dir.bg

Коментари

в края на обръщението да завъшат със : "да живее путлер, рашизма , велика просия и 3 март!* . "леви" са демократите и либератие ... . тия "социалисти" са консервирани фашаги !

Социалдемократи "Социалдемокрацията е политическа идеология, която се заражда в края на XIX век от социалистическото движение. За разлика от марксизма, чиято цел е премахването на капитализма, тази цел на социалдемокрацията е преобразуването му и премахването на неговите недостатъци. Напоследък се наблюдава все повече отдалечаване на социалдемократическите партии от техните корени. Модерната социалдемократическа мисъл разглежда демократичния социализъм като един дълъг и продължителен процес на социални промени, които включва цяла система от етапи, ценности и реформистки преобразувания на обществото." Социалисти Понятието социализъм се отнася до голяма група теории за организацията на икономиката и обществото, основана на публичната собственост и управление на средствата за производство и разпределение на благата. Прогресисти Прогресивизъм или прогресизъм (на латински: progressio) е политическа доктрина или идеология, насочена към пропагандиране и осъществяване на социални и политически реформи от горе надолу, т.е. от правителството, и нерядко се противопоставя на консерватизма и традиционализма. Kill me now...........

Прогресисти сега са неолиберастите. Такива са демократите в САЩ, повечето управление в ЕгС и унас. Аман!

Коментари - Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите | Днес.dir.bg

Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите

Нека застанем зад обща кандидатска листа, която да даде шанс за представителство на всички хора в България с леви и ляво-центристки убеждения , призовават от партията

Обратно в новината

Коментари - Социалдемократите поискаха обединение със социалисти и прогресисти за евроизборите | Днес.dir.bg

Коментари

в края на обръщението да завъшат със : "да живее путлер, рашизма , велика просия и 3 март!* . "леви" са демократите и либератие ... . тия "социалисти" са консервирани фашаги !

Социалдемократи "Социалдемокрацията е политическа идеология, която се заражда в края на XIX век от социалистическото движение. За разлика от марксизма, чиято цел е премахването на капитализма, тази цел на социалдемокрацията е преобразуването му и премахването на неговите недостатъци. Напоследък се наблюдава все повече отдалечаване на социалдемократическите партии от техните корени. Модерната социалдемократическа мисъл разглежда демократичния социализъм като един дълъг и продължителен процес на социални промени, които включва цяла система от етапи, ценности и реформистки преобразувания на обществото." Социалисти Понятието социализъм се отнася до голяма група теории за организацията на икономиката и обществото, основана на публичната собственост и управление на средствата за производство и разпределение на благата. Прогресисти Прогресивизъм или прогресизъм (на латински: progressio) е политическа доктрина или идеология, насочена към пропагандиране и осъществяване на социални и политически реформи от горе надолу, т.е. от правителството, и нерядко се противопоставя на консерватизма и традиционализма. Kill me now...........

Прогресисти сега са неолиберастите. Такива са демократите в САЩ, повечето управление в ЕгС и унас. Аман!