17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Само срочно по най бърз начин аз казах

Защо ДИР заставате зад погазването на Конституцията ,ТА МЕ ТРИЕТЕ? Дори не ми позволявате да изразя възмущението си от този парламент,който не зачита ОСНОВНИЯ ЗАКОН !?!?Правова държава ли сме или башибозук?

Ушкоооо, къде отиваш на магарето в краката, а ушко? Не разбра ли, че ти си напълно независим, т.е. от теб нищо не зависи. Че ако Бойко искаше президент от ГЕРБ, нямаше да ти сложи за опонент овцата Цецка. Гледай си Десата и и стягай юздите, че току виж прескочила да пасе на чужда ливвада...

Какво следва? Ами връщане на ЧЛЕН ПЪРВИ!

Щом Президента Радев , дава Закона за Държавната Собственост на Конституционния Съд , намерено е начин Шайката ГЕРБ и Диктатора Борисов да крадат от НАС ! Обществото мълчи ,значи е съгласно с кражбите които 10 години това Правителство краде от нас ! Наскоро Слави и екипът му установиха за поредна кражба от Министъра на финансите от ГЕРБ и председателя на Сметната Палата ! Докога Диктатора Борисов ще ни краде с подставени лица ? До кога ?

Сега е в шах след като трябва да връща комисионната за Грипените.

На това му се вика национализация , комунистите са го практикували масово когато идват на власт идват и ти открадват имота.

Комплексаря преЦедент.

Радев е вреден

С промени на закон нарушават основния закон - КОНСТИТУЦИЯТА

"Мнение на юристи" - направо урок. Точно е написано. Накратко "Идиотите" са ни подготвили национализация, конфискация, а обезщетията, ако въобще някога бъдат взети, са като "пичка на хоризонта" - някога, но не сега и не веднага. Е....ти и законотворците.

Самозабравилите се управници съвсем отсвириха Конституцията , в стремежа си да отнемат земята на хората ? Що за малоумие - принудително да се отчуждават ЧАСТНИ имоти , за да могат да се реализират ЧАСТНИ бизнес проекти ? Нагли крадци !

След '44г. комунистите иззеха имотите,добитъка и поминъка на Работливата част от народа в полза на шайка търтей.Видяхме до къде я докара държавата. Та сега точно комунист да скача срещу подобни(но не същите разбира се) промени си е чисто лицемерие.Когато собственик умишлено бави инфраструктурен проект,то нека държавата да има право да го обезщети(с оглед моментните цени на пазара) ,но не както едно време комунистите ограбваха,избиваха и съсипваха живота на работливата част от българския народ.

Не е така! Големи обяснения бяха затова, че държавата е лош стопанин! Сега ще предадем собствеността на заводи и предприятия в частни ръце, чрез бандитска приватизация и нещата ще тръгнат.Частникът е добър стопанин, той ще развие производството, ще намери пазари и ще има работа за всички. Дрън, дрън! Приватизираха предприятията, разпродадоха оборудването, а работниците на улицата! Точно затова 2 милиона българи се оказаха в чужбина, а държавата отива на затриване! Поне се научи да гледаш какво става край теб и не пиши глупости!

Защо бъркаш приватизатори те с частници? Тя и Корнелия е приватизаторка, но не означава че е частник, който има интерес да правим бизнес.

Та...някой хора или по точно бивши и настоящи другари разполагащи с вътрешна информация от къде ще мине трасето на магистрал’тъ ( или друг инфраструктурен проект)и изкупуват земите и после искат ,,майка си и баща си” за тези земи.От друга страна тези другари спекуланти по ленински казано могат и да спрат строежа на инфраструктурният проект за колкото си искат време и да обърнат ефекта от положителен в отрицателен за правителството (в случаят за ГЕРБ ама те другите правителства само крадяха,а не строяха)и това е целта на Радев и партията на Нинова. Силно се съмнявам дали някой би се противопоставял по този начин на трасето на ,,братушковският” тръбопровод ,,Турски поток”ако възможноста за безнаказано протакане скрита под железни юридически доводи бъде приета от НС. Аз за себе си Осведомено мога да заявя,че щеше да ме е шубе да изнудвам Газпром ако имах (хипотетично)тази възможност.

Личи ти, че малко си осведомен. Като се разровиш в новините и наличната информация се вижда, че тиквун е построил точно толкова, колкото и предишните. Просто тоя дебил ходи на всеки 2км магистрала да "реже лентата" и да "инспектира". Да допълня, че тия магистрали не спряха да ги ремонтират. В същото време, навзе масивни държавни заеми, а по телевизията безочливо лъже, че даже бил намалял дългът. Да, намаля спрямо максимума, който той докара. Но, откакто тиквун дойде на власт, дългът е около 10 милиарда евро нагоре.

Schilo

Мнения на юристи, хубаво е да се прочетат: От народа, за народа Ето какво предвиждат новите изменения. На първо място, ЗИД ЗДС отново въвежда възможност за предварително изпълнение на актовете за отчуждаване на недвижими имоти. Това означава, че държавата може да отнема частна собственост без да е приключил съдебния процес по обжалване и без да е платено изцяло обезщетението на собственика на имота. Инструктивният срок за произнасяне на съда е намален от един месец на една седмица. При допускане на предварително изпълнение, инвеститорът има право да влезе във владение на имота след заплащане на първоначално определението обезщетение и допълнителна гаранция в размер до една трета от него по преценка съда. Измененията предвиждат и че основната оценка на отчуждените имотите занапред ще бъде извършвана от оценители, назначени от изпълнителната власт, а не такива, назначени от съда. На второ място, безпрецедентно, измененията предвиждат отнемане на частна собственост не само в публичен, но в частен интерес с цел изграждане на индустриални зони и технически паркове. На четвърто място, намаляват се гаранциите за надлежно уведомяване на собствениците на отчуждавани имоти. За капак, със ЗИД ЗДС бяха внесени промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Закона за устройството на територията, които също предвиждат ограничаване на правата на гражданите при уведомяване и обжалване на определени актове. Малко предистория Незаконната експроприация на частната собственост е една от най-древните форми на държавен произвол. Поради това защитата на лицата от такъв тип държавно посегателство е намерило място в най-старите конституционни текстове, които са в основата на всяка съвременна демократична правова държава. Така клауза 39 от английската Магна харта от 1215 г. гласи, че: "Никой свободен човек няма да бъде задържан или затварян, или лишаван от неговите права или притежания, или поставян извън закона, или пращан в изгнание, или лишаван от своето положение по какъвто и да е начин, нито пък ние ще използваме сила срещу него или ще пращаме други хора да сторят същото, освен въз основа на законно решение на неговите равнопоставени или съгласно законите на тази земя." Сходна разпоредба по отношение на защитата на частната собственост се съдържа в чл. 17 от френската Декларацията на правата на човека и гражданина от 1789 г.: "Собствеността е ненакърнимо и свещено право, което не може да бъде отнемано никому, освен при законно установена и доказана публична нужда и при условието на справедливо и предварително обезщетение." През Белгийската конституция от 1831 г. тези идеи достигат до Учредителното събрание в Търново през 1879 г., което включва следните разпоредби в Търновската конституция: "67. Правата на собствеността са неприкосновени. 68. Принудително отстъпване имот може да стане само заради държавна и обществена полза, и то със справедлива и предварителна заплата. Начинът, по който може да става такова отстъпване, има да се определи по особен закон." Този особен закон е Законът за отчуждение недвижимите имоти за държава и обществена полза, приет 1885 г. Той допуска отчуждаването на недвижими имоти частна собственост само при доказана държавна и обществена нужда, само ако тази нужда не може да бъде задоволена с друг наличен публичен недвижим имот, само въз основа на влязло в сила съдебно решение и след проведена задължителна процедура за доброволно договаряне между публичните власти и собственика, и само при пълно и предварително изплащане на дължимото обезщетение. В едно теоретико-практично ръководство по отчуждаване от 1942 г. авторът се оплаква от този либерален закон на Царство България, като казва: "Както в нашия, така и в казаните френски закони, е отразен духа на великата френска революция за неприкосновеността на частната собственост, от което следва едно ограничаване на възможностите за отчуждаване на частни имоти и усложняване на процедурата, която се следва при това отчуждаване. По тази именно причина законът за отчуждаване и пр. от 1885 г. далече не е в хармония със съвременното схващане за собствеността и за поставянето на интересите на държавата, общината и другите публично-правни тела над тия на отделната личност." Под "съвременно схващане" авторът най-вероятно е имал предвид влиятелните тогава идеи на нацистка Германия. Класическият либерален закон на "фашистка" България обаче просъществува до установяването на тоталитарния комунистически режим, когато успешно вече са въведени всички "съвременни схващания" по въпроса. С падането на тоталитарния режим през 1991 г. беше приета новата българска Конституция с нейния чл. 17, ал. 5, който гласи, че: "Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение." По този начин кратко, ясно и точно беше възстановена старата класическа либерална традиция в защитата на частната собственост. Следва да се отбележи, че това е един от наистина малкото прецизни и недвусмислени текстове в новата Конституция, който не дава широка свобода на преценка на обикновеното Народно събрание при приемането на закони в тази материя. Въпреки тази конституционна разпоредба, редица Народни събрания след 1991 г. правеха опити да намалят, ерозират и ограничат гаранциите за частните собственици в отчуждителите процедури. Така се стигна до Решение № 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 5/2013 г. (по-долу "Решение на КС № 6/2013"), с което бяха отменени ключови законодателни разпоредби относно отчуждаването поради противоречието им с Конституцията и Европейската конвенция за защита правата на човека. През изминалата седмица същите тези отменени разпоредби до голяма степен бяха възкресени със ЗИД ЗДС под нова форма. С обезщетение, но може и без На първо място, беше възстановена възможността за предварително изпълнение на актовете за отчуждаване преди приключване на съдебния процес по обжалване и преди изплащане на пълното обезщетение. Това е в нарушение на разпоредбата на л. 17, ал. 5 от Конституцията, която допуска принудително отчуждаване само след "предварително и равностойно обезщетение". Изискването e изключително важно поради простата причина, че срещу държавата не може да се проведе принудително изпълнение. Държавата може просто да отнеме вашата частна собственост срещу задължение да ви обезщети в бъдеще, но в крайна сметка никога да не го изпълни, като по този начин де факто я национализира. С Решение на КС № 6/2013 обаче бяха разсеяни всички съмнения в тълкуването на този текст, като съдът постанови, че "обезщетението следва да бъде предварително платено на собственика изцяло, а не отчасти" и че обезщетението не е предварително "ако не е определено окончателно по размер." За да прикрие и компенсира своята явна противоконституционност ЗИД ЗДС предвижда внасяне на гаранция от отчуждителя въз основа на определение на съда в размер до една трета от първоначално определеното обезщетение. Тази гаранция трябва да служи за удовлетворяване на собственика, в случай че съдът завиши първоначално определеното обезщетение. Това обаче е една псевдо защита срещу произвол. Често обезщетението, определено от администрацията, е в пъти по-малко от това, което съдът установява в крайното си съдебно решение. Така размерът от една трета би бил крайно недостатъчен и в огромна част от случаите собствениците ще трябва с години да търсят начин да си съберат парите от публичните власти. Това ще стимулира администрацията да определя умишлено занижени обезщетения, като по-този начин внася още по-малки гаранции. С нововъведения седмодневен срок за произнасяне, съдът няма да има възможност да прецени какъв трябва да бъде точния размер на гаранцията, защото този срок не е достатъчен да се допита до вещо лице по въпроса. Допълнителна уловка тук е, че частната собственост се счита отчуждена от момента на постановяване на предварителното изпълнение и преди внасяне на гаранцията. Така собственика е хвърлен във висящото положение на държател на доскоро притежавания от неговия имот, които чака деня, в който да бъде внесена гаранцията, за да бъде изгонен. По този начин, новата уредба не изпълнява по никакъв начин ясните изисквания, поставени с Решение на КС № 6/2013, обезщетението при обжалване да е определено окончателно с влязло в сила съдебно решение и платено изцяло. Накрая трябва да споменем и че при предварителното изпълнение оценката на имота вече няма да се извършва от независим оценител, определен от съда, а от комисия, назначена от областния управител. В общия случай цялата частна собственост от сгради и постройки в имота ще бъдат разрушени за изграждането на обекта, за която цел е отчужден имотът. Така съдът ще остане без преки доказателства за това какви точно недвижим имоти държавата е отнела от собственика. ЗИД ЗДС предвижда, че установеното с протокола, съставен от комисията на областния управител, се ползва с презумпция за истинност. По този начин собствениците са поставени в незавидното положение доказателствата, представени от тях, да се ползват с по-малка сила спрямо доказателствата, създадени от публичните власти, които са насрещна страна по спора. Следва да се уточни, че предмет на отчуждаване могат да бъдат всякакви недвижими имоти земя, сгради и обекти в сгради, включително жилища. Не е трудно да си представим как тази нова процедура може да бъде използвана за далеч по-злокобни цели от простото заплащане на занижени обезщетения. При липсата на надлежни гаранции срещу произвол, всеки гражданин и всеки бизнес могат да бъдат тормозени и гонени от техните имоти и помещения под предлога за отчуждителни процедури. Според ЗИД ЗДС предварителното изпълнение се допуска от съда, който длъжен да направи това при "особено важен държавен или обществен интерес" без законът да дефинира какво е това. Не е известен случай в историята, когато частна собственост да не е заграбвана от държавата именно под този претекст. Българският законодател обаче явно забравя, че най-висшият и най-важният държавен и обществен интерес в една демократична и правова държава е именно лоялността към Конституцията и зачитането на основните права, и всеки друг "особено важен интерес" трябва да бъде вместен в установените конституционни рамки. В обществена полза, ама не съвсем Като истински хунски набез на Народното събрание срещу частната собственост можем да отчетем приетото изменение, допускащо отчуждаването на частна собственост с цел изграждане на индустриални и технически паркове. Въпреки недвусмислената разпоредба на чл. 17, ал. 5 от Конституцията, че отчуждаването е допустимо само и единствено за задоволяване на държавна и обществена нужда, ЗИД ЗИС допуска тя да бъде отнемана и с цел да бъдат обслужвани частни инвеститори. Както посочва Едмънд Бърк през 1790 г. във връзка с произвола, развихрил се в годините на Френската революция: "Не ни възможно да гадаем под какво точно противно наименование ще бъде узаконена следващата конфискация". Явно в България сега е ред на "технопарк", което ще замени поизхабеното "магистрали", което замени по-предишното "светло социалистическо бъдеще". Недопустимото смешение между публичен и частен интерес в главите на народните представители е довело до тежка противоконституционност на ЗИД ЗДС и не заслужава допълнителен коментар. Това обаче има и потенциала да произведе обратния на целения резултат, защото всеки чист бизнес би понесъл жесток имиджов удар, ако се окаже, че неговият нов офис, магазин или съоръжение е изградено върху заграбена частна собственост, за която се водят дела на десетки собственици. По този начин такива инвеститори не само няма да бъдат привлечени, а ще бъдат отблъснати окончателно от индустриалните и технически паркове, подпомагани от държавата. Не е ваша работа да знаете Възкръсването на друга противоконституционна разпоредба пък е намерило израз в изменението на ЗКИР, с който е предвидено, че при промяна на кадастралната карта на повече от 50 имота собствениците ще бъдат уведомявани единствено чрез "Държавен вестник". По отношение на сходна разпоредба с Решение на КС № 6/2013 беше постановено, че по такъв начин на гражданите "се вменява своеобразно задължение да следят всеки брой на "Държавен вестник", за да могат да упражнят правото си на защита." и че "засегнатите субекти могат да обжалват акта но тази възможност е силно ограничена и непропорционално затруднена до степен да бъде превърната в напълно формална поради това, че този акт не се връчва на адресата, а само се обнародва." Трябва да се има предвид, че кадастърът съдържа информация за границите, размера, предназначението, адреса и други данни за всеки отделен недвижим имот. Недопустимо е тяхното изменение или промяна да бъде извършвано без надлежно уведомяване на собственика. Цитираното решение на КС е основано и на практиката на Съда в Страсбург и неговото решение по делото De Geouffre de la Pradelle v. France, no. 12964/87, 16/12/1992. Според последното гражданите имат правото да очакват система, която постига справедлив баланс между техните собствени интереси и интересите на държавата, като имат "ясна, практическа и ефективна възможност" да оспорят пред съд всеки административен акт, който пряко засяга правото им на собственост. Такава възможност липсва, в случай че срокът за обжалване започва да тече от публикация в официалния вестник на държавата, защото не може да се очаква от собствениците "да следят безкрайно всеки брой на Официалния вестник с месеци и години наред". По този начин ЗИД ЗДС блести с протвоконституционност от първия до последния си параграф. ЗИД ЗДС предвижда също и намалени гаранции за връчване на съобщенията във връзка с отчуждителните процедури. През 2014 г., на мястото на отменения с Решение на КС № 6/2013 предходен режим на уведомяване чрез "Държавен вестник", беше приета нова процедура за връчване на административните актове. При нея собственикът се уведомява чрез "Държавен вестник", само ако не може да бъде открит на адреса си. Обстоятелството, че лицето не е намерено на неговия адрес, се доказваше с протокол, подписан от две длъжностни лица от съответната администрация и от един от съседите, освен в случаите, когато връчването се удостоверява от нотариус. ЗИД ЗДС отменя този начин на удостоверяване на факта, че лицето на може да бъде открито на неговия адрес, с което намалява гаранциите, че собствениците ще бъдат надлежно и своевременно уведомени. В мотивите към законопроекта е посочено, че съседите често отказват да подписват тези протоколи, което допълнително забавя процедурите. Законодателят обаче е забравил това, което сам е предвидил, а именно, че в тези случаи е можело да се прибегне до услугите на нотариус. След като тези допълнителни гаранции за връчване са изцяло отменени, занапред публичните власти много по-лесно ще могат да се прибягват до уведомяване чрез "Държавен вестник", което до голяма степен възстановява старото положение. Без права вместо реформи Абсолютно всички проблеми, които законодателят публично е изтъкнал като причини и мотиви за приетите изменения със ЗИД ЗДС, всъщност са породени от отказа и липсата на истински реформи. На първо място, това е реформата в администрацията. Всички процедури по отчуждаване биха били далеч по-бързи, ако държавата имаше необходимия административен капацитет. Очевидно, администрацията константно бърка в оценките на отчуждаваните недвижими имоти, което води и до повишената обжалваемост на тези актове. Връчването на съобщенията на отделните собственици също се бави поради причини, изцяло свързани с администрацията. На второ място, това е отказът от истински реформи и правосъдието. Ако съдилищата са твърде бавни, защото са зле оборудвани, недофинансирани и имат проблеми с кадрите, не може от тях да се очаква бързо, надеждно и справедливо правосъдие. Вместо да признае това и да предприеме истински реформи, Народното събрание се опитва да хвърли вината върху ефективната защита на основните правата на гражданите с абсурдните твърдения, че те представляват някаква пречка пред общественото и икономическо развитие. Ако това бъде увенчано с успех, то несъмнено би довело до допълнително развращаване на публичната власт, която ще има още една причина да си въобразява, че трудните и скъпи реформи могат лесно да бъдат заместени с орязване на права, т.е. с анти-реформи. Разбира се, след като има предварително изпълнение на административните актове за отчуждаване, вече не е необходимо да бъде правена административна реформа, защото всичко се случва незабавно, без значение законите и правото, а и на ниски цени при занижени оценки. Не е необходимо да бъде правена съдебна реформа, щом решението на съда няма никакво значение за изпълнението на проектите. Каквото и когато и да реши съдът, държавата няма как да бъде принудена да изплати пълното обезщетение, а незаконно построеният обект под формата на магистрала или технопарк няма да може да бъде премахнат и частните сгради възстановени. Не е нужно да се повишава квалификацията на служителите на кадастъра и да се увеличава неговия бюджет, щом собствениците на имоти така или иначе няма да обжалват техните актове, просто защото няма да знаят че те съществуват. Ако обаче има искрено желание да подобри процедурите за отчуждаване, законодателят разполага с други възможни и конституционносъобразни решения на проблемите. Както посочва Решение на КС № 6/2013: "Бързината за осъществяване на подобни проекти може да бъде постигната чрез различни законодателни решения, но без при това да се засягат или ограничават конституционните права на гражданите. Недопустимо е с аргументи за целесъобразност да се пренебрегват и нарушават основни начала, заложени в Конституцията на Република България." Като най-прост пример, законодателят може да се поучи от старата законодателна рамка на Царство България в областта на отчуждаването на частната собственост. Тъй като тя е предвиждала директно преминаване към съдебна процедура, цялата административна фаза по уведомяване и оценка на недвижимия имот просто не е била необходима, това би спестило много разходи и време на сегашната администрацията. Старата процедурата също е предвиждала и пряко доброволно договаряне между публичната власт и частните собственици, като само ако не може да бъде постигнато съгласие между тях, се е прибягвало до принудително отчуждаване. Сегашната липса на процедури за постигане на доброволно съгласие между страните е още един фактор за повишената обжалваемост на актовете за отчуждаване. Народното събрание може да вини единствено себе си, че не е съумяло да намери конституционносъобразни законодателни разрешения за подобряване на отчуждителни процедури. Мимикриращ авторитаризъм Частната собственост може би се намира най-високо в йерархията на човешките права след правото живот и правото на лична неприкосновеност. През XX в. силната защита на собствеността е пречела на тоталитарните режими, а през XXI в. се оказва, че пречи и на ускореното усвояване на европейските фондове. Само едно дълга и сложна процедура обаче може да бъде истинска гаранция за пълноценната защита на основните права. На фона на всичко това, впечатление прави как старите закони на Царство България са в по-голяма хармония с новата българска Конституция, отколкото съвременното законодателство. Поведението на Народното събрание при приемане на ЗИД ЗДС от своя страна повдига много въпроси. Част от тях са свързани с упадъка на парламентарното управление у нас. Въпреки че засяга изцяло дейността на администрацията, ЗИД ЗДС е внесен не от правителството, а от отделни народни представители. По този начин са избягнати задължителните процедури по предварително обсъждане на законопроекта. Последният пък е обсъден и гласуван скорострелно за по-малко от седмица, което показва всъщност, че това не е инициатива на някакви отделни народни представители, а скрита политика на правителството и неговото мнозинство в НС. При наличието на кристално ясни конституционни текстове и практика на КС относно отчуждителните процедури, Народното събрание демонстрира явно незачитане на установения конституционен ред в страната. Можем само да се надяваме, че ще бъде наложено президентско вето на този закон, което ще даде възможност на Народното събрание да преосмисли позицията си. Ако с такава лекота за няколко заседания в рамките на по-малко седмица могат да бъдат лишени от съдържание основополагащи конституционни текстове и да се обезсмислят решенията на КС, то Република България може би няма конституция в истинския смисъл на думата, а един документ, легитимиращ режим на държавен произвол, неумело преструващ се на правова държава. "

Schilo

Е, щом не ви харесват анализаторите и от "Америка за България", работата е ясна.

"Мнение на юристи" - направо урок. Точно е написано. Накратко "Идиотите" са ни подготвили национализация, конфискация, а обезщетията, ако въобще някога бъдат взети, са като "пичка на хоризонта" - някога, но не сега и не веднага. Е....ти и законотворците.

тия са законотровци (т.е. тровят законодателството на Р.България)

Демокрацията е да се противопоставиш на грешно възприетите норми и да не те е страх от отмъщение, подигравка или злепоставяне. Някои го правят и те ни дават, макар и малко, от толкоа необходимата ни вяра в доброто!!!!

Така е ама пРезидента е от хората които играят срещу интересите на България и Народа! Показва го със всяка една своя дума и действие!

Schilo

Срещу? Хм...Да, той е срещу предварителното изпълнение на отчуждителните мероприятия, да той е за върховенство на закона и правото на всеки на защита от държавни своеволия.

някъде на екскурзия,че да му се поизпари злобата,бе...

Никой не го кани.Не го канят бе. Кой иска да се злепоставя в неговата компания?

и се пръска от злоба...

Schilo

а по темата? Пък за изборите- точно си ги спечели Радев. Мажоритарен вот.

сега рейтингът му е под 28%...

Schilo

Така ли? Дай проучването.

27,6%...

Schilo

Да проучването, щото аз мога да кажа, че е 70%

Schilo

Пак питам, няма ли поне един юрист, за да бъдат обсъден въпроса от юридическа страна и последствия? Дотук чета коментари, които показват незнание, невежество, липса на аргументи. С нападки ли си защитавате тезата?

То в парламента няма юристи ,а ти очакваш във форума да има.

От таксиджии всезнайковци

Schilo

Такива са герберските тролове, вярно е. А дали са и таксиджии е съмнително.

Schilo

юристи няма. Ясно! Само "Винаги верни на партията! О, Партийо любима, права си дори тогава, когато грешиш!". За симпатизантите на ПП ГЕРБ иде реч.

След такива мръсотии,следва 13:1...

Цървили, заслужавате си Кратунката.

Schilo

Добре де, гербервасти, наистина, няма ли сред вас поне един юрист, да ви прочете нещичко и да ви даде акъл?

може да чете,иначе,ни е спукана работата...

Schilo

Мога...И то, с разбиране. А добре е, че си признаваш, че не четеш.

като имам само 4-ти клас,а?!Личи си,нали?

Schilo

Вярно е, че ти личи.

да се лъжем,я...

простотия,ама тоя би всички рекорди!

Schilo

Барни Ръбъл ли? Вярно е! Кака Цецка е юридически Олимп пред него.

се чуди,каква мръсотия да направи!

Schilo

Келепира? От кое? А бе, първо четете това, което здащитавате, па тогава.

четеш,бе отворко?!

Schilo

Не, с глава и разбиране.

глава,ба?

на кратуната му...

Това герберите и техните фенове много прости.

Е, какъв да си, че да гласуваш за ГЕРБ?

сега се чуди,какво да направи от злоба!

Ебаебаебадуууууууууу

Кметовете по места са инструктирани да записват масово в кадастралните регистри за имоти "неизвестен собственик", явно се чака закона, за да започне Голямото одържавяване.

Schilo

Е, това ако стане, направо са си за затвора. Барабар с баш Кратунката от Банкя.

Schilo

Да питам коментиращите- въобще, запознати ли сте с това, което Президента атакува пред КС? Или повтаряте мантрите на Еднокнижния?

Мда, запознати сме! А ти?

Schilo

Естествено. Най-малкото да защити интересите на баба ти, да не и вземат нивицата без пари. И против деление.

На партията -баба ли?!

Schilo

на твоята. Дето ти дава всяка година по 100 лева от рентата.

я няма,глупако...

Schilo

Съжалявам. Тогава- нивицата, която е оставила в наследство на баща ти, или майка ти, тъпако!

си тури шилото в задния джоб...на топло...понимаеш?!

Хич не го е еня Мунчо за собствеността. За него е по-важно да е все пак на светло, че виж сме го забравили. Че какво разбира той от собственост? Дават му акъл и той връща закона. Я всички ВЪН!!!

То в казармата всичко е общо! Какво ти разбира пРезидент от частна собственост!

Schilo

Точно в защита на частната собственост е, ама като не сте чели, не знаете.

Прост човек и силен вятър нямат спиране. Народна поговорка.

Радев прави всичко възможно за да бави и дискредитира строежа на инфраструктура от национално значение! Като истински комунист до мозъка на костите си прави всичко против Народа и Държавата

Тоа па не спря да мрънка...

Румба,два пъти на лоста се завърти и после говори.

Стройте и крадете бързо ,защото не се знае какво ще реши КС ,а пък и на Кьовеши долавям полъха!

Румбата и неговата партия БСП преминаха от национализация на едрата и дребна частна собственост,през приватизация на тлъсти парчета държавна собственост, към пламенни защитници на вече придобитата от олигарсите частна собственост.А къде останаха интересите на пролетариата дрОгаре?

Я погледни ,че нещо си намацал гачите, да не ти е дошъл 짧§иса!

Да дадем отпор на този пор.

Поне един трол юрист ---има ли? А,Герберски идиоти?

Ти си най-големия.

"По делата им ще ги познаете" - язека не виждувам нищо съвестно у тез двамина чиляци, освен да сеят Злоба и Омраза сред народонаселението. Президентчето все удря контра на Премиерчето, и после следва ответен удар - "Империята отвръща на удара" ... е докога тъй, до кога всеки ще дърпа каруцата в разнопосочна посокя ... та затуй кажувам, че и дваминцата са Кухи Гъдулки, пък Вие помислете малкоз ...

2019-06-04 16:20:05 На някои неща (нерегистриран) Наистина трябва да им се пречи да се случват. Насилие, побоища, педофилия, корупция и мн. други. Кофти е, че в действащата власт, няма кой да им пречи, та се налага, това да прави Президентът, който не е в изпълнителната власт, а е такъв като теб -човек с мнение, което всеки може да оцени, но никой не е длъжен да изпълнява. В случая, аз подкрепям неговото мнение. Благодаря за интереса.

един закон в услуга на бсп и тогава ще си проличи магарето на какво е способно

Измислиха цигари без никотин! Кафе без кофеин! Самолети без пилоти! Но не можаха да измисля парламент без идиоти!

Този президент Румен Радев , кога ще почне да работи . Да слага ботушите и заедно с войската и Каракачанов да почват да работят. Едни самолети ни могат да купят.. Омръзва ми само да се оплаква от правителството и да отменява закони. Негаво задължение е да ръководи и външната политика, а не Борисов и Захариева. Заради пословичния мързел на Радев Захариева му върши цялата работата. А в Армията е оснявшл всичко да прави Каракачанов. Включително да изселва цигани и турци. И самжлетите Каракачанов да избира и купува. Не, не България не е имала толкова мързелив президент, който само бръщолеви за корупция и нищо не работи. Поне един корумпиран да беше хванал. Например Илияна Йотова - продавачката на гражданство и помилвания. Правителството и Борисов били корумпирани УЖ, ами уволни ги бе какво чакаш. Нали си президент. Само се пъчиш и каканижеш. Ти кой назначи за премиер, един дядо със запек - герджикоф. Нямало алтернатива на ГЕРБ, ами направи бе, за 3 год. какво направи. Партия ли направи що ли? Този Радев за нищо не става, освен за пастор, който вещае идването на Страшния съд.

Опитваш се да обхванеш теми, които не са ти ясни !

А дали е така? Или са ми прекалено ясни:)

БКПто на Борисов е по яко от другите БКПта.

мхм.. явно другарката Нинова още не може да преживее загубата на изборите и е решила да отчита пак някаква дейност.. жалка история.

Само не разбрах какво общо има това с новината за отхвърленото вето.

По-добре да пише на Архимандрит Исахак Похосян

Нашите Премиер и Президент са като Куче и Котка - все се гонят и плюят един-друг, голяма Омраза и голяма Злоба, а не помнят че и те са смъртни и че и те един ден ще умрат (Memento mori), за к'во тогава е тъз Злоба! Накрая се питам - 'що не вземат двамата да си спретнат един публичен пехливански бой и който загуби да напусне "сцената". Жалка работа - уж големи мъже, а по същество се оказват и двамата едни дребни и злобни душици, алчни за власт и внимание! С две думи - Прости хора са тез двама убавци, ама нейсе 'щом сме ги избрали нека ни правят сеира.

Не слагай под един знаменател Президент и премиер. Разликата е огромна !

Вярно е, единият е свършил нещо смислено, докато другия само ляля като недоклатена лелка.

stankow

Винаги са ме съмнявали закони, които така се обсъждат "обществено", че разбираме за тях чак когато президентът им наложи вето. Какви са тези интереси, какви са тези приемания на тъмно, какво е това обсъждане ...