17-11-2017 20-11-2018

Коментари

При положение, че 70% от българското население е затлъстяло. Сега на тъпана ли да вярвам или на онази си работа?