17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Напоследък всичко е масови клишета и реклами. Почтена е журналистиката "по съвест". Само че, съвестта няма свойството да плаща на парче, а моралната удовлетвореност не храни деца.