Ковачевски пита българското МВнР защо не излъчваме програмата на македонската телевизия

Скопие ще подобрява демокрацията и защитата на човешките права, обеща премиерът на РСМ пред Аналена Бербок

Обратно в новината

Коментари - Ковачевски пита българското МВнР защо не излъчваме програмата на македонската телевизия | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Ковачевски в България няма македонци а българи и несъщесвува такъв език македонски. България вече е краино време да си върне загубените територии и да защити българите а мършата наречена македонска в екересажа като украйна

E, как бе? Нали си излъчваме БНТ. Тя си е на македонски. Айде гледайте на аванта.

Македонските телевизии трябва да се излъчват в България, за да стане ясно и на крайно незаинтересованите българи каква омраза се лее там към България, българите и всичко българско. Тези телевизии трябваше да се излъчват още преди да се приеме 'френското предложение' в Народното събрание, но това щеше да е проблем за политиците, които ни облъчваха с обвинения, че който е против това предложение е руски агент.

До Ковачевски:------Уникални документи от ХІХ в. громят всички претенции за македонска историческа идентичност Човечеството отдавна е търсело начин да удостовери истинността на даден текст и така се е достигнало до изобретяването на печата. Според Тълковния речник удостоверяващият или гербов печат е инструмент за заверка на правдивостта на един документ. Нашите предци добре са знаели това и по тази причина в средновековната българска държава аристократите са имали лични печати. Българските царе пък скрепвали своите грамоти със златни печати (хрисовули), без които документът за дарения на манастири и селища бил невалиден. „Македонските българи през турското робство си служели било с лични, било с дружествени печати. Надписите на печатите били на български, гръцки или на турски език, а понякога едновременно на две езика. Не са редки случаите, когато българите си служели и с отпечатване на натопен в мастило палец върху съдебни актове, договори и просби. Гръцко-българската църковна борба и отпорът на българите засилиха у българите още повече тоя навик. Българските църкви, монастири, църковни общини и еснафи захванаха да се именуват „български” и на своите печати. Това говори за събуждането и закрепването на националното чувство у македонските българи. Така, още в 1817 г. българските шивачи в Солун се сдружават в един еснаф, който се именува в тяхната кондика: Еснавъ терзıи бугарски у Солунъ. Жителите на Велес в 1845 г. вече си имат училищен печат, на който се чете: Велешкото българско училище, 1845. От същата година е и печатът на училището в с. Бошино до Велес: Печатъ: Башовското българско училище, 1845. Прилепските шивачи строят в 1867 г. крило в Трескавечкия манастир и поставят над вратата надпис: Иждивениемъ болгарскиот терзийски еснафъ, 1867. От същата година българските хлебари-симитчии в Битоля си правят печат на български и на турски език: Битоля+български симитчийски еснафъ, 1867 (тур. Битоля де булгар симитчи еснафи). От 1860 г. е печатът на кръчмарския еснаф в Прилеп с надпис: Еснавъ анджийски, български. Печатът на битолския български папукчийски еснаф от 1870 г. е с надпис: Болгарски еснафъ папукчии, 1870. А ето и някои печати на български общини и читалища: Блъгарска цръковна община в Солун. Печатъ на Щипското общонародно блъгарско духовно правление, 1969. Паланечка българска черковна община, 1869. (Крива Паланка – Н. О.) Воденска българска община, 1870. (Воден, дн. Едеса в Гърция). Воденска българска църковна община, 1870. Българско читалище в Воденъ, 1870. Ваташа булгарцка црковна опщина 1884 г. (Ваташа, дн. В Гърция – Н. О.). Прочутия „Мемоар на българските църковно-училищни общини в Македония” от 20 май 1878 г. Това е протестно обръщение на македонските българи към Великите сили с искане за прилагане на Санстефанския договор и присъединяване на Македония към новосъздадената българска държава. В този апел слагат подписите си представителите на 21 български общини и просветно-културни дружества от всички краища на Македония. Срещу тях са отпечатаните с мастило печати на съответните организации. На повечето съзнателно е отбелязана националната идентичност на притежателите им: Печатъ на Скопското българско общество, 1870; Печатъ на Прилепската българска община; Печатъ на българската община въ Битоля, 1870; Печатъ на Неготинската българска община, 1871; Печатъ на Гевгелийската българска община, 1871; Печатъ на Кукушката българска община; Печатъ на Солунската българска община; Печатъ на Тетовската българска община, 1869; Печатъ на Кумановската църковна община, 1870; Печатъ на Неврокопската българска община; Печатъ на Щипската българска община, Кюстендилска епархия; Печатъ на Сярската българска църковна община; Печатъ на Драмската българска църковна община. Ето това е голата и неприкрита истина за демографската картина в Македония през ХІХ в.

До Ковачевски:---Социалистическа република Македония е република в състава на бившата Социалистическа федеративна република Югославия. Югославската македонска държавност възниква първоначално под името Демократична федерална Македония на 2 август 1944 година, на първото заседание на АСНОМ. Между 1944 – 1948 г., под покровителството на Коминтерна, Тито и Сталин, и с одобрението на новата българска комунистическа власт в лицето на Георги Димитров, новосъздадените македонски държавни власти подготвят учители и книги, които са изпратени в НР България, за да разгърнат съвместно с БКП заплануваното мероприятие по умишлена македонизация на Пиринско, целяща последващо предаване на въпросните земи от страна на НР България на НФР Югославия като евентуална стъпка към по-широка Балканска федеративна република. Този план пропада след 1948 г., когато настъпва разрив в отношенията между Сталин и югославския министър-председател Тито. През 1946 година страната променя официалното си име на Народна република Македония. Тя е една от шестте републики на федерална Югославия. Много хора обаче са против Югославия, други искат по-голяма независимост, което води до тяхното преследване. Една от най-известните жертви на тези преследвания е първият председател на Република Македония Методи Андонов-Ченто. През 1963 година името е сменено на Социалистическа република Македония. „Днес над Македония“ (на македонска литературна норма: „Денес над Македонија“) е националният химн на Северна Македония. Автор на текста е писателят Владо Малески, а автор на музиката, която доста напомня тази на старата градска песен „Надежда болна е легнала“ е композиторът Тодор Скаловски. Песента е написана през 1943 година. След завършването на Втората световна война е обявена за химн на Демократичната федерална република Македония, която е в състава на Социалистическа федеративна република Югославия. След образуването на независимата Република Македония, песента е обявена със закон за химн на новосъздадената държава през 1992 година. „Денес над Македонија“ Национален химн на Северна Македония Текст на химна Транскрипция „Денес над Македония“ Превод „Днес над Македония“ Текст Владо Малески, 1943 г. Музика Тодор Скаловски, 1943 г. Приет 1944 г. „Денес над Македонија“ в Общомедия С течение на времето текстът на химна доживява реконструкции, като днес са известни две негови версии. За разлика от оригинала, където присъстват имената на Никола Карев и Димитър Влахов, в сегашния вариант те са заменени с имената на Даме Груев и Яне Сандански, защото Георги Карев – брат на Никола Карев е убит от югославските власти през 1950 година.

До Ковачевски:--През 1931 г. Коминтерна призовава съответните компартии да обсъдят националния въпрос с цел правото на народите на самоопределение до отделяне. Така през 1932 година членовете на ВМРО (обединена), поставят за първи път въпроса за отделна македонска нация.[ Участва в изготвянето на ‎резолюцията на Коминтерна за признаване на отделна македонска идентичност през 1934 г Югославските комунисти са успели да използват коминтерновския мерак за прекръщаване на народите и индиректно чрез Димитър Влахов и поляка Валецки прокарват решението от февруари 1934 г. за македонците като отделна нация. Петата партийна конференция в Загреб (19-23 X 1940 г.) доразвива тази идея. В докладите на Йосип Броз Тито и Едвард Кардел и особено в доклада на Моша Пиаде, представен под формата на тезиси от Милован Джилас, вече се говори и за македонска нация. Началото на Втората световна война, капитулацията на Югославия и присъединяването на Вардарска Македония към България, поставят на сериозно изпитание идеята за внушавания отвън национален облик на македонците. Секретарят на Областния партиен комитет в Скопие Методи Шаторов–Шарло, без да уведоми ЦК на ЮКП поставя Македонската партийна организация на отчет към ЦК на БРП (к) в София. Това му решение съвсем не е случайно. То отразява националните чувства не само на комунистите в Македония, но и на целия народ. Тази негова убеденост откриваме в писмото му до ЦК на БРП (к) в Москва от 15 май 1941 г. Ще цитирам основни моменти от това писмо, защото в тях е отразено настроението на болшинството от хората във Вардарска Македония тогава. Ето и думите на Шарло: „...Преди всичко, може ли да се издигне от нас сега лозунг за връщането на Македония на Югославия и за даването й на автономия в една нова югославска държава...? За мене е съвършено ясно, че няма да се намери словом нито един македонец, който да се съгласи с подобно решение на въпроса.. .Повече да се говори по този въпрос смятам за съвършено излишно. Второ, може ли да се издигне още сега... искането МАКЕДОНИЯ ДА БЪДЕ ОТКЪСНАТА ОТ БЪЛГАРИЯ И ДА БЪДЕ ОФОРМЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНСКА ДЪРЖАВА? Теоретично това може да е много право и много изгодно, но сега за сега, при фактически създалото се положение, издигането на подобен АКЦИОНЕН (т.е. не само пропагандистки) ЛОЗУНГ също така би ни откъснало от големи части на македонското и българското население, което, макар и заблудено, гледа на присъединяването на Македония към България, като решение на нашите национални вековни въпроси... Трето, крайно време е да се тури точка на всички доктринерско-сектански спорове и дразнения около въпроса дали македонците са отделна нация или са македонски българи... Ще кажа само, че за ИСТИНСКА СВОБОДНА МАКЕДОНИЯ СА ГОДНИ ДА СЕ БОРЯТ НЕ САМО ТАКА НАРИЧАЩИТЕ СЕ МАКЕДОНСКИ СЛАВЯНИ, НО И МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ... Гоце Делчевата постановка на този въпрос продължава да има и сега своето пълно значение, а ние в никой случай не би трябвало да развиваме македонски или български шовинизъм...”

До Ковачевски: --Сензационнен документ от 1945 г., съхраняван в Битоля, в който се дават указания за създаване на "служебен" македонски език. Така нареченият македонски език е функция на така наречената македонска нация. Която пък е издънка на македонизма. Негов баща е сръбският политик Стоян Новакович. В края на XIX век той го готви за задушаване на българщината и сърбизиране на областта. "Тъй като българската идея, както е известно на всички - пише Новакович, - е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е почти невъзможно да бъде разколебана, изнасяйки срещу нея само сръбската идея. Тази идея, страхувам се, няма да е в състояние сама да изтласка българската и по тази причина на сръбската идея ще й бъде нужен някакъв съюзник, който да е твърдо срещу българизма и да съдържа в себе си елементи, които могат да привлекат народа и народните чувства, отделяйки го от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма, или в разумни граници отразяване на МАКЕДОНСКИЯ ДИАЛЕКТ и македонската специфика. Няма нищо по-противоположно на българските тенденции от това - с никого българите не могат да бъдат в по-непримиримо положение, отколкото с македонизма", категоричен е балканският хитрец. В тази посока - продължава да умува Новакович, - ми се струва най-необходимо съставянето на един специален буквар на македонски диалект за Македония. В този буквар трябва с македонския да се съедини сръбският буквар, но така, че македонският да е две трети, а сръбският една трета, при това във втората му половина. Букварът трябва да се напише със сръбския правопис и с внимание за добра транскрипция на македонския диалект." Великият писател Мигел Сервантес казва: „ Лъжливите историци трябва да бъдат наказвани, както фалшификаторите на пари“. Всеки, който се отрича от своето Отчество, от Своята родина, той се отрича от своята съвест. И още: „Да се отричаш от своето изконно минало, от своята историческа култура, от своя език и в крайна сметка – от своите предци, означава само едно – да извършваш мародерство със собствената си памет. Няма нищо по-мило от Отечеството и Родината. Ако беше жив Паисий Хилендарски щеше да Ви зададе неудобния въпрос:„О, неразумни юроде! Защо се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш, и не говориш на своя език?“ Оригиналът се съхранява в градския архив на Битоля. В съдържателно отношение неговият текст е двусъставен. Сърцевина на информацията е Писмо № 2625 от 6 май 1945 година, подписано от министър председателя на ФНРМ - Лазар Колишевски и министъра на просветата – Н. Минчев. А втората част съдържа указания на просветното министерство в Скопие как точно да се изпълнява правителственото постановление:Решението с № 347 от 21.V.1945 РЕШЕНИЕ За македонска азбука Чл.1 Македонската азбука има 31 буква. Тие се: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Ѕѕ, Ии, Јј, Кк, Лл, Љљ, Мм, Нн, Њњ, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Ќќ, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Џџ, Шш Италиански букви /тук е изписана италианската азбука/ Чл.2 Овое решение влиза в сила от денот на ....................................... Следва описание и значение на новите букви, взети от италианската азбука Запознаването със съдържанието на този оригинален документ води до следните изводи: Първо, в науката е доказано, че на 2 август 1944 г., в манастира „Прохор Пчински“, на първото заседание на АСНОМ (Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония - бел. ред.) е издаден декрет за създаването на „служебен“ македонски език, който „да влегуе веднага во сила“. В резултат, за една седмица (от 23 ноември до 3 декември 1944) 10 учители, 1 поет и 1 политик решават как да изглежда новата „македонска азбука“ - графичната система за изписване съдържанието на думите в новия „македонски език“. От горния документ обаче се вижда, че през есента на 1944 година практически не е било възможно този език да „влегуе веднага во сила“!?

Г-н Ковачевски, четете световната история:-------Македоните известни също като антични] или древни македонци, са населението на изчезналата антична държава Древна Македония, възникнала на Балканите и установила господство над Древна Гърция, Древна Тракия, Древен Египет, Персийската империя, Бактрия и др. в ІV в. пр. Хр. За пръв владетел на областта се счита Пердика I, утвърдил Македонско царство в 640 г. пр. Хр. според сведенията на гръцките хронисти. Забележителният възход на царството започва при Филип II, който успява с девиза за обща борба срещу персите да наложи своята хегемония над почти цяла Гърция, Пеония и голяма част от крайбрежна Тракия, като създава изключително силна армия, станала основа за бъдещите завоевания на сина му Александър. Александър III Велики не губи нито една битка и по време на походите си е обожествен и провъзгласен за фараон на Египет и цар на Персия. Именно той успява да превземе почти целия познат тогава свят, като освен хегемонията, която установява над Елада и Тракия, империята му се простира на три континента – от гръцките колонии в Италия до Египет и Индия. Не само писмеността, но и културата на тази империя са изцяло доминирани от древногръцкия модел с някои азиатски и египетски особености. Най-значими нейни центрове са Александрия в Египет, Пергам и Антиохия в Мала Азия и Бактрия в Средна Азия. Това е новата култура на елинизма, разцъфтяла въз основа на синтеза на богатата гръцка култура с местните традиции. След смъртта на Александър множество от жителите на Македония се преселвали на изток, където често намирали по-благоприятни условия за живот. Така Македония не била само обезкървена от продължителната война, но и обезлюдена. Наследниците на Александър, за да избегнат разорението на страната си, почнали да заселват външо население в Стара Македония: гърци, илири, пеони, келти, малоазийски племена и най-вече траки. Така, през късната елинистическа епоха от предишното македонско население остава само това в по-важните и стари градища и крепости. Някои римски писатели твърдят, че по тяхно време, когато Рим завзел Македония в средата на ІІ в. пр. Хр., само благородничеството имало до известна степен македонско самосъзнание, докато войниците и останалото население, принадлежали към други етноси.ТАКА С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ДЪРЖАВА, само около 200 години след като се утвърждават на Балканите, БЪРЗО ИЗЧЕЗВАТ И МАКЕДОНИТЕ, за разлика от елините, траките и илирийските племена, които видно не се нуждаят от определена държавна подкрепа за съществуването си, което потвърждава схващането за чисто етатисткият характер на конгломерата, визиран под понятието древномакедонска народност.

Кой ще ти гледа албанска телевизия в България?

Г-Н КОВАЧЕВСКИ, ЗАЩОТО РСМ НЕ СПАЗВА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, И ЗАЩОТО НЕ СТЕ ЕВРОПЕЙЦИ. САМО С ОБЕЩАНИЯ НЕ СТАВА. ДО СЕГА НЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ НИТО ЕДНА ТОЧКА ОТ ДОГОВОРА ЗА ДОБРОСЪСЕДТВО..ЗА КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА РСМ, КОЯТО БЪЛВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ОМРАЗА КЪМ БЪЛГАРИТЕ И ВСИЧКО БЪЛГАРСКО!?!?!? НЕ НИ Е НУЖНА ТАКАВА ТЕЛЕВИЗИЯ!!!-------------------------------------------"Спазването на правата на човека и в частност осигуряването на възможност за свобода на изразяване са ключови условия в процеса на евроинтеграция, е подчертал българският дипломат"

Употребиха бербоците без проблем като забраниха нашето сдружение! Ашколсун на тая хитрост!

КОВАЧЕВСКИ , ЗАЩО НЕ ГО НАЧУКАШ НА МАЙКА СИ МЪРЛЯВА !

Веднъж съм търсил в нета мЪкедонски новинарски сайтове. Всяка втора тяхна статия беше за България ,нещо омиваща ни. Ако такава ви е и телевизията ,не искам да ви я гледам

Ако и македонската национална телевизия е същата като на българската национална телевизия на руския ибрик кошлюков ...аре няма смисъл...

Защото в РСМ се излъчва неважната БНТ4, а те искат да им гледаме националната, новините и антибългарската пропаганда.

Мачедония , е нашата Усрайна , а кои и защо ще се изясни след година !?!

а?

Ей, как “грандиозно” звучи северномакедонски, все едно чуваш северноамерикански, не е като български. Мисля, че ще има голям зрителски интерес за тяхните новини, всеки има нужда от малко смях всекидневно.

дали споменава излъчва ли се бнт там? И защо изобщо таз псевдо държава и суперстранни хора не си епм? И защо изобщо считат, че с нещо сме им длъжни? Да си живеят с албанците и да се радват на прекрасното си съществуване!

Излъчване и да са лови, дигате мощи от голем баир и хоп - емитуе се!

Германскиот нациски окупатор ликвидира македонските етнички евреи. Изпече ги в газовите камери. Курвачевски, пОтко миризлива, потърси ли им сметка?

С тези отрепки

Тези явно не разбират , че няма да видят скоро членство в ЕС !

Този съвсем се взе насериозно...македонски клонинги, Сър!

напоследък рядко я чета, щото все плюят по нас! Не им ли омръзна на тез галфони?

македонска програма. А на тоз кретенюга, защо трябва да му гледам тъпата физиономия? Аз да не съм мазохист?

БЮРМовете ноо наглеят напоследък.

Малиий, Русия умра да скара макетата с бугарите.

Сега след изборите Боко и Кире като се целунат в уста и направят коалиционно правителство по заръка на САЩ всичко ще излъчат. Даже очаквам да танцуват еротични танци на Ковачевски за да не му му минава желанието да ни клати.

Че какви преговори са почнали тези извънземни? Още не са изпълнили никакви условия, за да започнчат преговори, все още се самоблокират с омразата си към България

е забранена за малоумни!

Този тъпаанар що не дойде тук, да ни пита, защо не я излъчваме. Да види, колко шамари и песници ще изяде Македонска пропаганда не ни трябва

Кащяло да нямаме македонска телевизия - барем по десет пъти на ден слушаме " македонска наденица Леки , баш как си требе". Колко повече искат.

Преди 30 години всички кабеларки излъчваха македонските и сръбските национални телевизии.

https://play.mrt.com.mk/ Кликаш на ЖИВО и избираш канала. В момента от МРТ1 до МРТ5 нямат сигнал, ама аз ли да им го пусна? Албанският и сателитните канали работят. На мен лично ич ми не е зор за тяхната телевизия, ама ако някой се интересува нека пробва.

Дали проблемът е в нас или в тях. Нещо странно има - за жителите на тая територия България е най-големия враг, а за българите - това е най-милото и изстрадано кътче откъснато от земята ни. Така или иначе то е откъснато вече и единствено консолидиране в българската територия е окей за нас. Тия си имат техни проблеми - албанци, сърболя - искаме ли да си навлечем и тези проблеми и за тях да се грижим? Не, предполагам. И за какво ? За едни чукари голи. Вместо да се разберем с гърците да си ползваме Александруполи както е и по договори и всичко. Това е прагматичното решение, всичко друго е плява. Искали северомакакетата нещо - ами да си искат, кой им обръща внимание. Тези нямат нищо общо с нашата история, тези днешните поколения там - да плуват свободно и край. И без това са диви нещастници без история и без нищо - оскотял народ, чак да ги ожалиш, сбъркани.

Този не се усеща, каква излагация ще падне, което пък значи си е повярвал.

България е признала СРМ като държава, но не признава 'мъкедонски' език и народност македонец - такава няма. НА територията на СРМ живеят турци, роми, най-вече албанци, малко сърби и неустановено население, което е подлагано 50 години на промиване на мозъци. Те не могат да атакуват българската държава, а трябва да си седнат на задниците и да чакат да бъдат претопени от албанското мнозинство. Теорията, че там са останали българи е погрешна, защо българско самосъзнание няма в Егейска Тракия - всичко е претопено от завоевателите за 100 години. Който е искал да бъде българин е избягал рано или късно в остатъчната територия на Родината. А в Битлското поле е създадена една уродлива форма на нещо, което представлява заплаха не само за нас, но и за всяка друга държава. Това са диви селяни, които незнаят кои са. Донре е че са само милион и половина. Македонски джипсита.

ми защото няма македонска телевизия, бе северномаке! има северномакедонска, ама тя си е српска! впрочем вие програми на българската телевизия излъчвате ли???

Заради тия идиоти за които гласувате никой не ни зачита за хора!!!! Българските простаци не знаят как се прави политика и затова винаги ще бъдем подритвани от всички. Към България и българите никой няма респект!

в. Република: Бербок го кажа тоа за што дојде: Променете го Уставот! https://republika.mk/vesti/makedonija/berbok-go-kazha-toa-za-shto-dojde-promenete-go-ustavot/