Коментари - Кои са решенията на проблемите ни според най-големия световен форум на футуролозите в Дубай | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Ювал Харари - пендел от котилото на другия пендел Клаус Шваб

на кака ви Пена врачката мъжО. Ще продължим да горим фосилни горива, разбира се, температурата ще се повишава и температурните разлики между суша и океан ще се намалят, носейки по-малко валежи по този начин и размивайки сезоните, във вътрешността на континентите ще се установи суша, като по този начин драстично ще налеят възможностите да производство на храна, съответно населението ще бъде подложено на глад, който ще доведе до икономически натиск и до войни. Които е много вероятно да бъдат ядрени и да унищожат живота на Земята. Или поне драстично да го намалят. По нататък системата да кръговрат на въглеродния диоксид на планетата ще свърши работата по връщането на планетата началното и състояние.

У Дубай е пустиня Персийския залив е длибок 50 метра.?!

Идеята а БРЕЙННЕТ е почти отговор на въпроса за удължавена на живота. Пълен контрол върху енергията по меридианите на мовека с огред нормална работа и защита.

А бе тама у дубай да нема сбор на вещици