17-11-2017 20-11-2018

Коментари

има и от Древните Български руни - "Ц", "Ч", "Щ", "Ш", "Ъ", "Ь".

Синът на Татра-Сарос, Атай Аудан (Атай Батъйраз, 375-339 г.пр.н.е.) бил първият джабгусир (император) на Аскъйп (Скития) или Сибил, който обичал да я нарича (Стара Велика) България. При него деловодството на властта се водило на трек-български език, а записите (на държавните дела, на държавния архив) се писали на агилски букви ("българица", от която след 13 века е заимствана глаголицата и кирилицата). Данните за съществуването на тази писменост, която се е загубила за нас, са от изключително значение и показват, че българите са били високо развита древна цивилизация със собствена писменост, която се е използвала най-активно повече от 1200 години преди делото на Кирил и Методий. Същевременно това подсказва, че Константин Кирил най-вероятно е разполагал с това древно българско писмо, което е използвал за своя труд. Казионната българска наука продължава да робува на стари и погрешни исторически постановки, внушени и измамно установени в световната и нашата наука от реакционните глобалистки сили - ционистите. Продължава да се храни и съществува от измамните тези на антибългарските сили. Атай Батъйраз (Атай Аудан) загинал в своеволна битка и след заговор на Филип ІІ Македонски, в момент на притворни мирни преговори между двамата владетели. Крепостта Мандар, която улджийците (праславяните) наричали "Мандаргур", после преиначеното на славяно-български в Мандар-планина, много хора я наричат просто "Мадар" (Мадара). В началото като "Мандар" бил наричан гроба-могила, в който погребали коня на Атай Батъйраз, а след това и самия император на Стара Велика България (375-339 г. пр.н.е.). Близкият град с крепостта Саман Бурджан (откъдето идва названието на гр. Шумен) е имал статут на столица в Кара Бурджан, (Добруджа, Мизия и Тракия).

Нито глаголицата, нито кирилицата са Български азбуки. Коя е Българската азбука сам Черновизец Храбър пише в "За буквите", като описва как Българите пишели с черти и резки, което значи стара руническа азбука. Не само пишели, ами и гадаели, което значи, че е била свещена. Глаголицата и Кирилицата са славянски азбуки, създадени за нуждите на славянските езици. Затова Сърбия и Русия възприемат кирилицата, а Хърватия - и глаголицата, поне за известно време. А староБългарският език е просто Български, смъртоносно замърсен със славянска помия. Кирил и Методий са били имперски емисари, нямаши нищо общо с България, освен крайно антиБългарската им мисия. Кирил и Методий са пратени в славянската Великоморавия от императора с цел да приобщи славяните към империята, противно на интересите на България. Християнизацията и славянизацията на България са се случили с военна принуда, след две загубени войни от Сърбия и Хърватска и още две - от Византия. Да повторим - Борис не е имал избор. Глупакът е предизвикал сума войни, загубил е абсолютно всички и християнството и славянската т. нар. култура са били наложени на България като наказание и за да се смаже навикът на Българите да не търпят ничия хегемония и да ги накара да приемат точно противоположния навик на славяните да се самопоставят все под чужда власт и опека, която виждаме у нас и досега. В крайна сметка делото на архи-анти-Българите Кирил и Методий е едно от най-ужасните събития, които са ни се случили в историята. А ние го чевстваме. Е... честват го славяните.

Две възможности се очертават, доколкото ми е известно: - българите са тюрко- персо-нещо си от Средна Азия, езичници, пишещи с черти и резки, гадатели и баятели, дошли на кон по тези земи, тангристи /обаче в науката се твърди, че името на Тангра/Тенгра като прабългарски бог се споменава в тази връзка за 1. път чак през 1.та четвърт на 20 в., от един бг учен, като няма никакъв друг източник относно това твърнеие/. - българите са изконното население на област Тракия, наричани за по-удобно "тракийци" от византийците-имперски нашественици по тези земи. Част от българите заминават векове преди 681 г. към Азия- Волга-молга, монголи, к/ханове и пр. Връщат се тук през 7. век и се присъединяват към родния "субстрат" , смесен вече и със славяни- населили се в Мизия, а също и по солунско. И после -всичко останало. По този все по-малко фантастичен вариант българите имат връзка с древните елини, не гърците /шок и ужас!/. За християнството също има различни мнения- дали църквата го е запазила в оригиналния му вид или има разни други намеси впоследствие, та идват богомилите да напомнят разни неща, а именно- една прастара световна религия, от която езичеството е късен, изкривен от предразсъдъци и местни вярвания остатък. И пр., и пр.

Randall_Zwinge

Хипотезите са много, като голяма част са кретенски, най-много от всички - тюркската и славянската. Днес е много сериозно доказано, че Българите са индоевропейски (арийски) народ, от източния му клон, персийската културна сфера. Тангра, който се има предвид, не е Тангра, а тюркския върховен бог Тенгри, за когото няма абсолютно никакви данни да е бил почитан от Българите. Има един-единствен надпис от времето на Омуртаг, където се споменава, обаче, не Тенгри, а Тангра или Тандра, който е дребен персийски бог на гръмотевиците, когото традиционно са призовавали за свидетел при сключването на договори и обети. Затова и Омуртаг в надписа си го призовава за свидетел, че ще спазва договора, който е сключил, не помня вече с кого. Най-вероятно от там идва индоевропейската дума Thunder - гръмотевица. Когато Аспарух се настанява тъдява, колкото славяни е имало, моментално ги е изселил по границите на държавата си - на запад, юг и север, за да ги използва като буфер, буквално продължаване на славянската политика на баща му Кубрат и чичо му Шамбат. Затова по времето на Борис славянство в България не е имало. Как Българите стават славяни? Ми както винаги - с много кръв.

Възможности много-едно е сигурно-пълна мистерия сме;а иначе на мен би ми било много драго да се докаже, че идваме направо от Шумер.

Значи, първо, не се пише "мошеННик", а се пише "мошеНик" с едно Н /към автора на статията/. Второ, излиза, че глаголицата е направена само за западните славяни-моравци и пр., а за нас-нъц. Ние и без това сме си писали на гръцки по разни колони дотогава- спр. Омуртаг. Трето- Борис 1-ви иска да има и за нас-и ето ти ги на, изгонените от Моравия Наум и Климент идват тука, единият в Преслав/Плиска, а другият- в Охрид /Кутмичевица/. И Климент ползва глаголицата , а Наум- кирилицата. В житието на Климент се говори, че бил създал и други начертания на буквите- може и той да е ползвал кирилицата, значи.И всичко това- 9 в. Принципно, житията не са съвсем надежден източник относно години и точност на събитията, но по-добър за тия времена и събития нямаме, та си ги ползваме тези полу-легендарни източници и си гадаем по тях, като врачки и баячки. Четвърто- шрифт не е същото като азбука- една азбука може да ползва различни шрифтове. Имат много здраве братушките. Пето- има очевидна прилика на "кирилицата" с гръцката азбука, но има и очевидни различия. Обаче, основните букви, които са различни от гръцките, отдавна са махнати от езика ни- при опростенческите реформи около победата на трудЯщите се неграмотни през 1944 г. -Фаталная грешка и пропуск огромнейший, отразявшийся на очевидната неграмотност на населението ни днес- от опростяване совсем сме ся опростили. Шесто- днешните гърци имат общо с елините толкова, колкото лорд минчеф с чичо черчиль. Седмо- без значение как ще се нарича азбуката /кирилицата!- понеже глаголицата се ползва днес само в някакви изолирани манастири в моравско/, тя е дошла от България и през България и заради България. Получилите я народи да целуват ръка на духовната си майка България и да благославят коленопреклонно.. .

така се пише на руски.

"Поставихме си амбициозната задача . . ." Защото сте амбициозни /пардон, мегаамбициозни/, нали ? А амбициозни са посредствените, лишените от талант индивиди, които чрез амбициите си се стремят да покажат на околните че струват повече от това което се вижда. Ясно, вярваме много на това което казвате за езика ни. Още повече, че добре знаем кои, придошли от някъде си, драпаха да се докопат до БАН.

Бъларите имаме толкова общо със славяните - колкото индийците с индианците.

Абе може ли да сте толкова загубени всички? За да разберете какви сте - отивате в Австрия и си правите ДНК тест за 200 Евро. Моят показва 76% тракийски ген, от Смолян съм. Отидете, направете си тестчето и теглете майните на боклуците, които ни пренаписват историята от почти 2 хилядолетия. ДНК-то не лъже.

Кога ще започнат филолозите да изследват различията между българския и другите славянски езици? Защо славяните не казват Ъ, а ние така си го обичаме този звук, че и в името ни го има даже? Защо славяните не членуват? Защо имаме само два падежа и те не са като при другите? Защо имаме неславянски думи, какви са и откъде са се взели в езика ни? Хубаво забелязват, че имаме имена, които представляват славянски думи, макар Момчил да не е най-подходящият пример, но защо не се питат защо те нямат тези имена? Имат думите, а нямат имената. Защо не са разработили лексикално роднинската система така подробно, като нас? Защо някои имена имат и друга умалителна форма? Апропо, откъде идват имената на владетелите ни - Еспор, Тервел, Крум, Омуртаг? И колко още въпроси, които никой не задава, защото после ще трябва да се търсят и отговорите.

славяни бе!!! Такива просто няма и никога не е имало. Това е измислица на една немкиня, станала руска импетертрица. Да си видял нещо славянско, открито от който и да е археолог??? Има румско, тракийско, българско. А славянско -- цъ. Отидете в бачковския манастир, в троянския манастир, и ... , по стените ще видите знакът "61",от преди 1000години, той е старобългарски! От българският е изпаднал, но в руския е останал. Славя

Тука си прав че бога трябва да се хвали на всички езици но не сте славяни не сте траки а трябва да бъдете такива каквито бог иска да бъдете.

Тука си прав че бога трябва да се хвали на всички езици но не сте славяни не сте траки а трябва да бъдете такива каквито бог иска да бъдете.

това искаме - да ни оставят на мира да си бъдем българи, както Бог иска. А кой я измисли догмата?

как успяват тези учени да се държат сякаш нищо особено? Българите нямали азбука и никога не били писали, ама когато идват учениците на Солунските братя с готова азбука и преведени книги, изведнъж, като се вдъхновили, че нова азбука написали, че и книгите наново превели, че и други, че започнали и сами книги да пишат, че не можеш ги спря. Бре, да му се не види! Как стана това? И никой, ама съвсем никой, не забелязва, че и моравският княз, и българският княз търсят тези букви точно когато някой насилствено им налага християнството. И "забравят" да отбележат, че когато Константин Философ оборва догмата, че само на еврейски, гръцки и латински може да се слави Бога, отстъпката, която католиците правят, е да добавят и славянския език, а не всеки човешки език на Земята. Такава една дрееебничка подробност.

Защо българи ви е страх толкова много да си признаете че кирилус и методиус са гърци от Византия Солун че азбуката е създадена на базата на гръцката и че те нямат българска маика и не се е говорило на никакъв български език и че българите са всъщност и идват като племена от Мидия и Персия и както да се въртят работите от българските историци нещата са така че 10000000 татари и черкези са били в българия

Защото в гръцките и латинските средновековни документи пише друго :)

С най-голямо удоволствие ще го призная, но първо вие ще си направите един генетичен тест и на негова база ще признаете, че нямате нищо общо с античните гърци, а сте си етиопски цигани от Африка и Азия. Дори и циганското ви поведение ви издава - искате друг да работи (германците), я вие да живеете на помощи. Нима така не правят циганите?

Ето ти оригинален гръцки източник от средновековието. Чети и спри да пишеш глупости за българите: http://www.promacedonia.org/bugarash/ko/kratkozhitie.html

ама как е оригинален бе, тъпанар! "европейските мизи" е невъзможно да съществува като понятие в средните векове! а и мизи какви българи са а? да те ограмитя, "европейски" е много ново понятие. Никой в средните векове не се е наричал такаа

Прочети исмислания от гърците мит за Зевс и кравата Европа и ще разбереш защо в древен текст има израза "европейски мизи". Значението на този израз е съвсем различно от съврементото.

гърците се научат да пишат, че са заимствали буквите от финикийците и на практика няма гръцка азбука. И когато някой най-после си извади главата от пясъка и забележи, че буквите, които отразяват несъществуващите във фъфлещия Ви език български звуци, са съществували преди Константинос да се планира от баща му.

Аз се доверявам на климент Охридски. Климент Охридски пише следното: “ Родното място на преподобния наш отец Кирил е многопрочутият и голям град Солун. Там той е роден. По род и рождение той е българин.”

Един познат беше учил в Русия (СССР) и имал неблагоразумието да каже на русначетата, че Кирил и Методи са измислили азбуката, при което изял един як бой.

потърси "гражданский щрифт" в гугъл и се ограмоти. азбуката в този и вид в който я ползваме сега е направена пт цар петър през 1708. а какво е било преди това... ходи се пробвай дапрочетеш нешо :) та прави са хората

До: Айде успокой се (нерегистриран) Пич, кога си ме чул да говоря за война? Винаги съм твърдял, че трябва да си отстояваме нашата история - такава, каквато е била наистина. Нещо, което правят всички нормални държави! Ако ти нямаш топки да защитиш достойнстовото си, стой си в селската колиба и не заразявай другите с малодушието и страхливостта си!

Мошенник или мошеник?

Г-жо Мирчева ,защо ви е страх да кажете ,че НЯМА История славянобългарска ,а е ИСТОРИЯ СЛАВНОБЪЛГАРСКА ??? Защо поддържате тази фалшива теория ,защо ???

Високо и ясно трябва да заявите ,особено на журналистите и политиците ,че славяни няма и славянска азбука няма ,а е българска ,а близките нам племена изкуствено е въведено понятието славяни както Византия от историците и стига вече с тази социалистическа идеология подвластна на Москва !!! От президент до чистач трябва за се изкорени тази идеологическа заблуда ,ЗАТОВА ГОВОРЕТЕ "ВИСОКО И ЯСТНО"!!

Бе какъв български през 9 век бе - от къдя на къдя ва?! Я се опитайте ако изобщо накой може да прочете в оригинал историята на Паисий да видим език от преди 300 г. няма да разберете нищо, камо ли от преди 1000 г. Смешници патреоти.

Добре, че Ви казах, че сте открили нов континент, колега, а не нов път към Индия.

Добре, че Ви казах, че сте открили нов континент, колега, а не нов път към Индия.

от догодина 24 май става национален празник на Сърбия.След Македония и сърбите ли ни крадат авторството на азбуката,размита като славянска.

Моля ви да се поуспокоите малко. Не отричам, че има основания да го наричаме старобългарски - все пак школите са били в Преслав, Охрид и Търново през 13-ти 14-ти век, обаче изводите от тези твърдения не са много полезни за нас. В крайна сметка и българският е версия , а не оригинал на този език. Започваме да приличаме на античните македонци от 21-ви век. Още едно доказателство, че сме един народ. Нищо няма да спечелим ако се скараме с поляци, украинци, чехи, словаци, сърби , хървати, черногорци, босненци, белорусци, руснаци като им досаждаме, че трябва да признаят, че говорят български. НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВА Е ИСТИНАТА. Та се успокойте малко. Борис е титан и трябва да бъде уважаван от всички, както и всички трябва да отдадат своето уважение и на Византия за участието в създаването на тази книжнина. Но трябва да спрем до тук, просто защото ще изпаднем в сериозна изолация. А за това, че Кирил и Методий са българи - просто забравете. Тъй като няма никакви доказателства от какъв етнос са били е изкрючително тъпо да твърдим, че са българи.

Най-малкото защото са говорели перфектно български и са си отдали живота за нашата казуза, затова следва да ги наречем българи, най-малкото от респект към делото им. И има значение каква е истината. Факт е, че сме дали на руснаците религия, език и култура. Дори и гени сме им дали, чрез волжските българи, които отиват в Москва.... Факт е и че прабългарите, многобройно разпръснали се из целия полуостров, оказват изключително влияние върху генофонд, език, традиции и обичаи върху местното население. Дори и извън полуострова. И съм доста спокоен.

А бе ти от колибата искаш ли да излезеш някога? Ти война ли ще водиш с Русия, Полша, Украйна, Чехия, Словакия, Сърбия, Хърватска, Словения, Беларус? Не става въпрос само за Русия - ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАТ БАЗАТА НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК ОТ 9-ти ВЕК, ЗАЩОТО Е БИЛ РАЗРЕШЕН И ОТ ВИЗАНТИЯ И ОТ РИМ. И ти сега искаш да караме всички да си променят историята и да се гордеят, че говорят български. Знаеш ли кога ще стане - точно никога. А ние няма да си подадем носа извън нашите граници. Ако случайно продължим да съществуваме като държава де.

Нашият древен владетел ни е написал на камъка "Който търси истината, Бог вижда". Голяма мъдрост в кратко изречение. Абсолютната истина е непостижима за обикновения човек, и при все това търсенето на истината е смисълът на човешкия живот. Така че не мога да приема Вашето твърдение, че истината нямала значение. Колкото до войната със славяните, ние, разбира се, не я искаме. Но питате ли се някога защо дойде княз Светослав, подкупен от византийците, да набива на кол хора из Тракия, ако славянството винаги е било наясно с нашата славянска същност?

Кирил и Методий са си чисти българи, а че не ви изнася е ясно защо. Това не са имената, с които са родени, а монашеските им такива и е време всички българи да ги научат, че е срамно да не знаят с какви красиви славянски имена са родени! Църхо и Страхота са рожденните им имена. Другото важно е , че те са компилирали вече съществуващи букви в азбука и изобщо не са ги взели от някаква гръцка такава, защото гръцка азбука никога не е сътворявана. Линеарите А и Б също нямат общо с лъжливите етиопски цигани и плочиците от преди Христа, изписани с наши стари имена и царски фамилии с тези букви са още един пирон в ковчега на етиопските лъжливи цигани.

Кирил и Методий са си чисти българи, а че не ви изнася е ясно защо. Това не са имената, с които са родени, а монашеските им такива и е време всички българи да ги научат, че е срамно да не знаят с какви красиви славянски имена са родени! Църхо и Страхота са рожденните им имена. Другото важно е , че те са компилирали вече съществуващи букви в азбука и изобщо не са ги взели от някаква гръцка такава, защото гръцка азбука никога не е сътворявана. Линеарите А и Б също нямат общо с лъжливите етиопски цигани и плочиците от преди Христа, изписани с наши стари имена и царски фамилии с тези букви са още един пирон в ковчега на етиопските лъжливи цигани.

Климент Охридски пише следното: “ Родното място на преподобния наш отец Кирил е многопрочутият и голям град Солун. Там той е роден. По род и рождение той е българин.”

Ами щом са пренаписали азбуката заради Солун време е да пренапишат азбуката и за SMS заради мобилните оператори.

Ние сме нация от хора които всеки по отделно има достъп до истински древен извор на информация и от там твъро убеждение какво е станало преди 1000 години. Всъщност най-зле информирани са историците. Историческите истини излизат наяве под новините и по кръчмите. Единия ни брои за траки. Другия брои половината земно кълбо за старобългарско. Велик народ сме, спор няма. Цял народ историци.

как ли не го увърта, за да не каже ясно, че сегашната българска азбука е създадена от Климент Охридски. И, понеже школата е в Охрид, македонски историци я обявиха за македонска, само че по това време Охрид е български град. И не сме им завзели града с война, не, този град е част от държавата България по тези земи.

По твоята логика "История славанобългарска" следва да е запазена марка на Османската империя?!

и после пиши.

И как реши, че не сме превзели Охрид с война? Византия го е дала на таткото на Борис щото и без това си има много територии що да не даде. А бе вие съвсем се побъркахте на тема история. Пълниха ви главите с глупости как всички с хляб и сол са посрещали езичниците от Плиска, щото били един народ. И вие си вярвате. На юг от Балкана езичници НЕ Е ИМАЛО. Всички са били християни и едва ли са били много щастливи някой езичник да им е шеф. Я вижте разкопките- навсякъде църкви бе хора. То дори и в Сердика, която Крум завладява няма данни за разрушаване на света София...А в средновековието религията Е ПРЕДИ ЕТНОСА.

Попрегледах коментарите - толкова негативизъм към мнението на един утвърден учен и толкова грандоманщина на неуки човеци. Хора, не бъркайте там, където нищо не разбирате. Коментирайте своите области. Прочетените популярни книжки с националистичен дух не ви правят експерти. Не може в кюпа да мешате траки, българи, славяни, дето уж не ги е имало /???/. Всичко от Балтика до Крит било или тракийско, или българско, според различните версии. Как да не се сети човек за епичния македонски възглас: "Луно, луно, земьо македонска!" Смешни сте!

И защо, учЕне, все пак, е създадена втора азбука в България? Защо не си останахме с глаголицата? Тем паче другите славяни?

Въх, мори макята! Пък аз си мислех, че е първата. Сега очаквам някой виден професор по астрономия да ни осведоми, че Слънцето изгрява от изток.

Ако попаднете на книгата на някой набеден за историк който още говори за "прабългари" и "славянско море", спокойно може да я изхвърлите в боклука или ако ви я жал я преместете в раздел "фентъзи"

Чети си чилингиров сладур. Аман от комплексари ...

Явно си фен на фентъзито

тоест, от Балтика до Адриатика не живеят народи от една група (славяни) - руснаци, украинци, поляци, чехи, словаци, словенци, сърби, хървати, българи...?!? Така ли? Това не славянско море? А какво е?

Въпрос с повишена трудност - Румънците какви са?

Тези народи са такива, каквито ги определят във всички възможни източници от античността и средновековието - траки (и скити). И си живеят там, където винаги са си живели през последните няколко хиляди години. А ако се интересуваш защо нашият език е близък до техния - ами защото те са северни траки, а ние сме южни. Славяните са измислени през 16-18в. Никога в никой средновековен източник не се говори за славяни. Навсякъде Светите братя и техните ученици са определяни като българи превели писанията на български език: http://www.promacedonia.org/bugarash/ko/kratkozhitie.html

Паисий Х

траки и скити са различни неща.

Фентъзи четат точно шушляци като теб комплексар. Тя е за гладки полирани мозъци, явно като твоя, които не могат да различават истината от лъжата, щото нямат необходимия интелектуален потенциал и обща култура. Но его -то ви е в повече. И се получава една празнина, която успешно запълват чилингировците. През 90те години, беше петър добров, сега некъвси чилингиров после ще е някой друг. Свършване няма да имат щото шушляците любители на фентъзито като теб също ще ги има .

30те беше Ганчо Ценов ;)

Уважаемата професор Мирчева, поне да беше прочела книгите на професор доктор Асен Чилингиров. Кирил и Методи не са създали глаголицата, тя е много древна и се е ползвала от траките. Прототипите са Линеар А и Линеар Б от остров Крит. Крит е тракийски, гърците са нашественици. А Кирил и Методи са "агенти на влияние на Византия". Така наречената "кирилица" е много сходна на гръцката азбука. И един деликатен въпрос, като сме горди наследници на "създателите на българската писменост", защо на екипите на нашите спортисти надписите са с латински букви, не с кирилски. Или латинската азбука е "европейска, демократична, утвърждаваща ценностите на САЩ". Свещена простота българска.

Верно си типичен булгаристански тъпак. Чети си онзи лайнар чилингиров не ми пречиш мьекащ селтак. С двете плитки гънки в мозъка толкоз си можете всичките чилингировци. То навремето имаше един петъв добрев дето доказа че прабългарите са иранци. Сега този чилингироолу доказва че сме траки. Малоумници.

Аман от професори !!! Влашко драга се е говорило български! Молдова също виж картите виж къде се е разпростирала България и тогава говори глупости! Изобщо българските историци са длъжници на българската история ! Лошото е че са и послушковци и политкоректни!!

Дайте да не се изхвърляме така! "първата старобългарска азбука е глаголицата, дело на св. Константин-Кирил Философ ... Тя заминава за Моравия!" Демек, създадена от византиец, използвана в Моравия, "осветена" в Рим, но... била БЪЛГАРСКА! Е, как става това бе? дайте малко по-сериозно и по-научно! Второ, не е важна самата азбука, а преводът на Библията на СЛАВЯНСКИ език. Всеки може да си измисли 30-35 знака (чертички). Преводът е трудната част. Този църковен език (ПРЕВОД) са ползвали всички славянски народи през средновековието - българи, сърби, руси и т.н. Писанията не са превеждани отделно на сръбски, руски, моравски или български. Книгите са се преписвали БУКВАЛНО, без никакви промени във всяка страна. ТОЕСТ ПОЛЗВАН Е ЕДИНЕН ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК!

Много хора тук и в научните среда май не разбират, че диалектите не са ЕЗИК, а негова регионална форма. И това, че сега няма ЛИТЕРАТУРЕН език, ги "обърква" и пренасят днешната ситуация в средновековието. Тогава е било друго. Единственият СЛАВЯНСКИ език и бил ЛИТЕРАТУРНИЯТ. Точно това е делото на Кирил и Методий. Те са го кодифицирали. Писмеността е придатък към това дело.

И до всички пишещи против Русия и Ленин: НЕ ЛЕНИН, а акад. ЛИХАЧОВ е специалистът по проблема. Той е казал съвсем друго. Вземете прочетете нещо различно от статии в медиите.

Koptskata azbuka- tova e "kirilicata"

Използвай я!

И откъде ги измислихте тия "славяни"? Такива никога не е имало. Терминът се появява едва през 17 век.

а траки имало ли е? Щото и те са били 100 племена.

"От всички хора най-голям е тракийският народ - разбира се, след индийците; и ако ги управляваше един човек и бяха единодушни, биха били непобедими и далеч най-силни от всички народи по мое мнение. Но това е непреодолимо и невъзможно за тях и никога няма да стане; затова са и слаби."

Полуистината си е жива лъжа. Продължаваме да говориме за гръцка азбука и да игнорираме един огромен етап от историята ни траките и техния линеар на който пишат гърците, а в българския университет дори по Тракология се учи за безписмените траки. "Създаването на първия славянски книжовен език"това изречение на проф.Мирчева ме удиви, как си представя създаването на език като изкуствено създадения Македонски 1945 ли !???? Внимателното стъпване да не накърниме руските чувства и интереси е жесток бич по българщината, равностоен на безродие и предателство. В средните векове Славянство няма то се появява със създаването на русия 17 век и навсякаде където където трябва да се използва "българско" се заменя със "славянско".

И къде са тези тракийски надписи ?

Вероятно не си чувал за Дунавската (прото)писменост

Остави руснаците, професор Мирчева ясно обеснява за Русия какво сме им дали и до какво е довело това. Явно не забелязваш една ГОЛЯМА ЛЪЖА която тя казва за това че българския език е принаден и не истинския във Влашко и Молдова!!! С една дума казано простичко да не засегнем Румъния !!! Която от 100 години се опитва всячески да докаже от къде е произлязла и все неможе да докаже !! За Молдова просто няма какво да кажа, язък за професорката ...................

То си е ясно. Просто Западът и Русия ще ни дърпат ушите, ако напишем в учебниците истинската история на (пра)българите. А тя е, че те са участвали масирано при образуването и на румънската, и на албанската държава. Унгарците поне не крият този факт, даже се гордеят. Просто началото на 19-ти век (1800-) Великите сили са усещали, че ще дойде свободата за България и са твърдо решени да не допускат единна държава, която обхваща териториите на Бг, Мк и Румъния (последните пишат на кирилица и говорят на български по това време). Всички това става и с мълчаливото съгласие на Русия....

най-после един (не искам повече) учен ще зададе естествено възникващия въпрос защо? Защо българите създават втора азбука, при положение, че глаголицата, по мнението на всички учени от онова и сегашното време, отлично пасвала на славянския език? Удобството да не задаваш въпроси - няма нужда да търсиш после отговорите.

по-скоро четвърта !?

конкретната цел, имам предвид. Друг основен въпрос е защо всички вкупом жумят за българските "руни".

Момчил било славянско име. А погледнахте ли как казват на момчетата славянските народи, мальчики и хлопци?

на по-големите казват МОМЦИ

това? Кой? Руснаци, поляци и чехи или тук, на Балканите, където може да е заемка от нас?

не е достатъчно да имат думата, много е важно да имат и името, защото това също е доказателство за родство.

И пак не ми стана ясно - как така старобългарския език изразява фонетично говора на славяните / българите не са славяни/!

за тюркския произход на пра-българите.

Предъвкване на стари манджи :) Все пак е добре ,че изобщо се сещат да се говори за нашите Български азбуки :) Българските азбуки са повече от две, но тракийското писмо явно е непознато за повечето "учени". Пиктографската писменост пък сигурно им изглежда като работа на извънземни, да не говорим за успоредиците с Линенар А

Къде забравихте македонците?

Кирилицата е руска азбука. Лично Ленин я е измислил и я е дал на нас.

Иронията е неуместна. Отговори как така славяните вземат азбука от българите и тя отлично отговаря на тяхната фонетика? О Урал до Рейн всички са научили български!!!

Мисля, че ползваш сарказъм... Но ако не е така. точно Ленин се опитва да въведе латиницата и в голяма степен е успял, но слава Богу не е завършил делото си.

Тези от БАН имам усещането, че само отчитат някаква минимална дейност и си получават заплатките. Защо не направят задълбочено изучаване на прабългарския език - древноиранските и санскритските елементи в него? Ами прабългарските елементи в румънския и албанския?