Какво е еластрография и кога се нуждаем от нея?

Предотвратяване на цирозата чрез навременно образно изследване

Обратно в новината

Коментари - Какво е еластрография и кога се нуждаем от нея? | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Благодаря за дописването на статията, но отново спорите с референтни източници, не с мен. И не четете. Много добре съм описала и ЯМР

Еластографията е нов надежден метод за диагностика и проследяване на чер.дроб фиброза.Много по сензитивен метод от кръвните проби - проколаген- N -terminal peptide of procollagen (PIIINP) или APRI (ASAT/platelet count) .Надежден и безопасен(чер.дроб биопсия винаги крие риск),но не по добър от ядрено магнитният резонанс MRI.С еластографията не се измерва еластичността на чер.дроб,а скороста на ултра звуковият сигнал който преминава през него.Колкото повече фиброза толкова по бързо сигналът преминава през изследваната област.Измерва се в кило Паскал стойности над 8-10 кРа се считат за патологични.Еластографията се прилага за диагностика и проследяване , най често за пациенти с хепатит С и В и много по рядко на такива с чер.дроб цироза .Проблема на еластографията е ,че при начален стадий 1-2 на фиброза методът не е надежден- грешни позитивни или негативни резултати.При напреднал стадий на фиброза е много сензитивен.За дебели пациенти е неподходящ(както е и при други ултра звукови -изследвания на корема).И накрая за успокоени -лекарственно лечение на чер.дроб фиброза/цироза няма.Ако фиброзата е на база вирусен хепатит и не се коригира с времето ,единственото лечение е чер.дробна трансплантация.Същото е и с фиброза/цироза на база свръх консумация на алкохол.