Общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 189 жилищни сгради с 818 жилища в тях. Данните показват скок в третото тримесечие на настоящата година, според Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 23,5 на сто. С 33,2 на сто нараства и броят на жилищата за посочения период. За сравнение, спрямо същия период на 2021 година, издадените документи за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с близо 54 на сто.

През третото тримесечие на територията на областта строителни дейности са започнали по 126 сгради за жилищни нужди от всички 189 издадени разрешения. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 50 на сто. С над 130 на сто нараства и броят на жилищата, а общата застроена площ е повече със 129 на сто.

През юли, август и септември в областния център Бургас е започнало строителството на 126 жилищни сгради, провери БТА.

Според данните на националната статистика, най-малко започнати строежи на жилища има в Смолян, Силистра и Враца - по 6 обекта, а най-много в София град (240), Пловдив (238) и Варна (229), като морският град е сред малкото в страната, в който е започнало строителството на административни сгради с разгърната площ от почти 2 000 кв./м.

В същото време се наблюдава лек спад в броя на наетите работници в сектор "Строителство" през второто тримесечие на 2022 година или 123 533 души. За сравнение през януари, февруари и март в бранша са подписани малко над 125 000 трудови договора.

/ВЙ/