Определен е концесионер на плаж "Ахтопол-север-източна зона", община Царево, област Бургас, съобщи пресслужбата на кабинета. След конкурс, Министерският съвет е упълномощил министъра на туризма да сключи договор за концесия с "Л- Петрол Инвестмънт" ООД.

Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 10 години цена за един чадър в размер до 5 лв. с ДДС и цена за един шезлонг в размер до 5 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 2,7 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 39 884,24 лв. с ДДС.

Правителството одобри също така допълнително споразумение с концесионера на морски плаж "Ривиера", община Варна, с което срокът на концесията се удължава до края на настоящата година. Целта е да се избегне морският плаж да остане неохраняем по средата на летния сезон и за неопределено време. Допълнителното концесионно възнаграждение за 2018 г., което ще бъде платено, е в размер на 210 226 лв. с ДДС.