Група от 88 фламинги са наблюдавали специалистите от "Зелени Балкани" при последния си орнитологичен мониторинг, съобщават от организацията.

Екзотичните птици се придържат в близост до големия остров в Поморийското езеро, изграден от "Зелени Балкани" като част от многобройните дейности на сдружението за възстановяване на местообитания на видове.

По време на мониторинга са наблюдавани близо 5000 птици от 51 вида. До момента най-многобройни са речните чайки, зимните бърнета и гривестите рибарки. По-интересните наблюдавани видове са каспийска рибарка, планинска потапница, голям свирец, ято от 120 саблеклюна, крайбрежен бекас.

Специалистите са отчели напреднала фаза на миграционния процес. Голяма част от птиците са преминаващи, като използват района на езерото, за да отпочинат и попълнят енергийните си запаси за дългия път на юг, който им предстои. Всичко това потвърждава категорично огромното значение на езерото не само за гнездящите тук птици, но и за десетки редки и застрашени видове по време на миграция, отбелязват експертите.

Орнитологичният мониторинг тази година се извършва в рамките на проект LIFE 19/NAT/BG/000804 "Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро". Екипът на Зелени Балкани е направил пълен обход на пясъчната коса, езерото, солниците и басейните разположени от западната страна на пътя Поморие - Ахелой. Тази година, поради малкото количество валежи, в Поморийско езеро нивото на водата се задържа ниско през цялото лято. Това дава своето отражение върху видовия състав, като е отчетено по-високо видово разнообразие на дъждосвирцовите птици.

Експертите обръщат внимание на честите навлизания в езерото на сърфисти, в нарушение на режима на защита на езерото. Те плашат птиците, които могат да бъдат наблюдавани единствено в дни с безветрие.