Проектът "Помисли преди да изхвърлиш" демонстрира добри практики от инициативата на Европейската комисия "Европейска седмица за намаляване на отпадъците" и се осъществява чрез Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", приоритетна ос № 2 "Отпадъци".

Участници в проекта са три столични училища - 122 ИОУ "Николай Лилиев", 107 ОУ "Хан Крум" и 55 СУ "Петко Каравелов".

Проектът се стреми по достъпен начин да насочи вниманието на целите училищни общности - учители, родители и ученици към проблемите с хранителните отпадъци и да промени навиците на децата и домакинствата да изхвърлят храна. Беше организиран курс и състезание по готвене с хранителен остатък и много креативни идеи бяха реализирани. Училищата се състезават и кой ще организира "Библиотека с неща" с най-голямо количество вещи и предмети за споделяне.

На страницата на проекта https://think-before-throw.eu/ са достъпни всички разработени образователни материали за провеждане на кратки образователни програми в клас. Всеки желаещ може да премине интерактивен курс по устойчиво пазаруване и готвене с хранителен остатък, като така да обогати познанията си и да се включи в голямата инициатива "Помисли преди да изхвърлиш": да предотвратяваме изхвърлянето на храна, което освен че е важно за обществото, ще ни спести и пари; да станем по-отворени към споделянето на вещи, храна, които вместо да отидат в кофите за боклук, могат да помогнат на хора в нужда.

Последвайте ни и в социалните медии:

Facebook: https://www.facebook.com/thinkbeforethrow

Instagram: https://www.instagram.com/thinkbeforethrow/

Снимка: iStock by Getty Images


 Проектът "Помисли преди да изхвърлиш" се изпълнява от "Милива" ООД и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОП "Околна среда 2014 - 2020 г".

Материалът е предоставен от Проект "Помисли преди да изхвърлиш".