Общински съветници в Бургас са отправили искане за извънредна сесия на местния общински съвет, с цел изслушване на представител на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и управителя на дружеството "Водоснабдяване и канализация" в Бургас.

Поводът е информация, изнесена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в Народното събрание за състоянието на язовир "Камчия" и предстоящия воден режим в Бургас. Според общинския съветник в Бургас Живко Господинов от 16 октомври до 26 ноември т.г. наличният полезен обем в язовира е спаднал с над 20 на сто.

Притеснителна е и продължаващата тенденция за намаляване, като от Ежедневния бюлетин за състоянието на водите на МОСВ е видно, че в разглеждания период средноденонощният приток на язовир "Камичия" е с близо 10 пъти по-малък от средноденонощния разход на вода. Трябва да се вземат спешни мерки за решаване на проблема с ниските водни нива, посочи Господинов.

Според ВиК-Бургас имало изготвен идеен проект как жителите на Бургас да избегнат водната криза. Според представители на дружеството трябва да се извърши ремонт на язовирите "Порой" и "Ахелой", изграждане на част от нов водопровод, който обаче минава през частни и държавни земи, както и изграждане на помпени станции.

Припомняме, че вчера Емил Димитров отправи приятелски огън към министрите на МРРБ Петя Аврамова и на земеделието Десислава Танева след като поиска помощ от народните представители. БСП и ДПС поискаха оставка на кабинета. Стигна се до среща първоначално между премиера Борисов и министъра на околната среда Емил Димитров. След това Борисов проведе заседание с тримата министри - Емил Димитров, Петя Аврамова и Десислава Танева. Накрая се оказа, че водна криза няма да има.