Министерството на образованието и науката (МОН) одобри проектите за изграждане на нови физкултурни салони към ОУ "Христо Ботев" в Поморие, ОУ "Христо Ботев" в Ахелой и ОУ "Св. Паисий Хилендарски" в град Каблешково. Отпуснатите средства са в максималния размер по условията на финансиращата "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 година". Това съобщиха от общинската администрация в Поморие.

По същата програма е спечелено и финансиране за основен ремонт на физкултурния салон на СУ "Иван Вазов" в общинския център и на съществуващата спортна площадка на училището в село Бата.

"Чрез училищата, община Поморие успя да защити и спечели финансиране за изграждането на три нови физкултурни салона за учениците. Тепърва предстои стартиране на дейностите, обявяване на процедури за избор на изпълнители и същинското изпълнение на проектите, за които общината ще продължи да оказва пълно съдействие и подкрепа, защото политиката ни за развитие и подобряване на образователната инфраструктура е целенасочена и постоянна", каза кметът Иван Алексиев.

Той напомни, че именно в продължение на политиката за обновяване на сградния фонд на училищата и детските градини в общината, поредните сгради, които вече са в процес на обновяване са училището в Гълъбец и двете сгради на Детска градина "Детски свят" (филиали в Порой и Горица), които ще бъдат санирани със средства от Държавен фонд "Земеделие".

В процес на изпълнение е и проектът за модернизация на ОУ "Христо Ботев" - Ахелой със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.