Нови локални платна, паркоместа и зелени зони предвижда план на Oбщина Бургас за подобряване на инфраструктурата в посока Бургас -София и Бургас -Варна. Той вече е готов и ще бъде представен на предстоящата общинска сесия. Още през 2014 година, съобщи БНР.

Общинският съвет одобрява промяна на съществуващата прилежаща инфраструктура към пътищата, които отвеждат към София и Варна. В момента планът е готов. Той ще доведе до изменение на Общия устройствен план, а промените трябва да бъдат одобрени от общинските съветници на предстоящата Общинска сесия. Това обясни архитект Димитър Алексиев от общинската администрация.

"Да дадем номерация на новите квартали, да предвидим инфраструктури коридори, трасета за прокарване на техническата инфраструктура. Също така в съответствие с общата градоустройствена политика на Общината, да предвидим и трасета за велоалеи."

Локални платна ще има от изхода на Бургас към София до детелината на пътя, поясни още Алексиев.

"Това се отнася и по пътя от изхода на Бургас за Варна до края на Гробищния парк. В момента тече процедура по съгласуване с АПИ на план за улична регулация. Подадени са 3 възражения. Те са приети, планът е преработен и обявен повторно."