Държавното ловно стопанство в Несебър трябва да възстанови ландшафта до дюните на южния плаж в града. Предписанието е издадено от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас.

Мерките са предприети след сигнал от концесионера на плажа, че част от дюните са увредени с тежка техника. След проверка бе установено, че ровът е прокопан от Ловното стопанство в Несебър.

Мястото попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000574 "Ахелой-Равда-Несебър" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Извършеното е нарушение по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, посочиха от РИОСВ и добавиха, че извършеният изкоп не е съгласуван с ръководството на екоинспекцията.

Горското ловно стопанство трябва да възстановио местообитанието и целият район в ландшафтен вид, какъвто и бил преди това нарушение и ще бъдат предвидени мерки отново за ограничаване на достъпа на АТВ-та от другата страна на плажа. В зоните по Натура 2000 категорично е забранено изкопаването и поставянето на такива съоръжения, така че е без значение, че не е засегната пряко дюна. Това, че е засегнато местообитанието е достатъчно нарушение, категорични са от екоинспекцията.

Предвид установеното нарушение от РИОСВ са предприети съответните административно-наказателни процедури към нарушителя. Глобите за физически лица са от 3000 до 10 000 лева, а за юридически от 5 000 до 500 000 лв.

На 27 януари концесионерът на южния плаж в Несебър Кирил Спасов подаде незабавно сигнал за нарушението на плажа до Министерството на туризма, РИОСВ - Бургас, Областната дирекция на МВР в Бургас, Областна управа и Община Несебър.