Единодушна подкрепа получи предложението за изграждане на хеликоптерна площадка в Бургас за нуждите на спешната медицинска помощ в града. Определената локация е в парк "Езеро".

Когато комисията от Министерството на здравеопазването пристигна тук, ние предложихме паркинга до УМБАЛ, но заради високите сгради и завихряне на ветровете там, не бяха съгласни, тъй като има голям риск за пилотите и пациентите. След това посочихме други няколко места, които също не бяха одобрени. Накрая бе прието предложението в парк "Езеро" като безопасна локация за кацане и излитане. Това ще е първата хеликоптерна площадка, която ще се стопанисва и управлява от УМБАЛ Бургас. После ще се търсят и други терени за хеликоптерни площадки, каза кметът Димитър на Бургас Николов.

Избраната локация е отдалечена от съществуващи сгради и е съобразена с наличната едроразмерна растителност и паркова инфраструктура, като осигурява възможност за бързо и ефективно транспортиране на пациенти при възникване на спешна необходимост.

След съгласието на Общинския съвет в Бургас, следва Министерството на здравеопазването да възложи подробно проучване на терена и проектиране на хеликоптерната площадка.