Наемател на "Къмпинг Градина Еко" е задължен да почисти 100 куб.м. боклук, съобщиха от Община Созопол. Той трябва да възстанови състоянието на поземлените имоти, на които са изсипани земна маса, примесена със скални късове и строителни отпадъци.  В предписанието е посочено, че те трябва да се премахнат в срок до 29 януари т.г.

Предписанието е направено след извършена проверка от експерт в отдел "Екология" и специалист в отдел "Строителство" в общината, след подаден сигнал от директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас.

Проверката установи, че в шест имота в къмпинга са насипани изкопни земни маси, примесени със скални късове и строителни отпадъци. С изкопни маси е стабилизиран път, като в продължението му е насипан и уплътнен и още един участък. В друг участък за провеждане на водите под пътя са положени две гофрирани тръби.

От РИОСВ уточниха, че поземлените имоти попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие ("Натура 2000" място) "Бакърлъка" за опазване на дивите птици и в защитена зона "Плаж Градина - Златна рибка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Ако "Къмпинг Градина Еко" ЕООД не изпълни предписанието и не отстрани земните маси със скални късове и строителни отпадъци от засегнатите имоти в указания в предписанието срок, ще бъде образувано административно - наказателно производство и на фирмата ще бъде наложена глоба съгласно чл. 166, т.3 от ЗООС в размер на от 2 000 до 20 000 лева.

В края на миналата седмица БНТ направи проверка на място и беше установено незаконно сметище в южната част на къмпинга, в близост до началото на напоителния канал. Част от поземлените имоти са държавна, а други общинска собственост. Те се намират на около 200 метра от плажната ивица. От Областната управа в Бургас тогава заявиха, че сигналът е изпратен и до земеделското министерство.