В района на плаж "Алепу" се извършват само дейности по брегоукрепване, строителството на втория етап от проекта е спряно от органите на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

По разпореждане на началника на ДНСК арх. Иван Несторов експерти от РО НСК - Бургас са направили са направили нова проверка на място заради публикации, според които на плажа са възобновени строителните дейности. 

На място проверяващите са установили извършване на дейности единствено по брегоукрепителното съоръжение с цел осигуряване на безопасност в свлачищния район, за което има издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Созопол и представлява първи етап от инвестиционния проект.

Със заповед от органите на ДНСК строителството на втория етап от проекта, който включва три сгради, отразени в издаденото разрешение за строеж, е спряно.

Съгласно изискванията на закона след изграждане на брегоукрепителното съоръжение следва да се извърши мониторинг, който да докаже, че то ще изпълнява необходимите геозащитни функции, посочват от ДНСК.